Subscribe Menu

Mõte pühapäevaks – Timo Lige – Jeesuse juurde…


Õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud. Ja ta tervendas paljusid, kes põdesid mitmesuguseid haigusi, ning ajas välja palju kurje vaime. Mk 1:32,34

Ma usun, et mitmed lugejad on näinud Eesti mängufilmi ,,Keskea rõõmud“, mille tegevustiku selgrooks on kahe abielupaari ja ühe vallalise naise teekond Tallinnast Lõuna-Eestisse imearsti ja sensitiivi Nigula juurde. Oli 1980-ndate lõpp ja tärkav vabadus tekitas eestlastes plahvatusliku huvi kõige seni kättesaamatu vastu. Ka kõige vaimse vastu. Nii muutusid lisaks kirikutele väga populaarseks ka erinevad posijad ja imetervendajad, kelle juurde joosti massidena. Mainitud filmgi lõpeb kusagil Lõuna-Eesti põllu peal, kus filmi peategelased saavad teada, et enne neid on ootamas kohtumist Nigulaga tuhanded uudishimulikud ja abivajajad.

Timo Lige

Õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud. Ja ta tervendas paljusid, kes põdesid mitmesuguseid haigusi, ning ajas välja palju kurje vaime. Mk 1:32,34

Ma usun, et mitmed lugejad on näinud Eesti mängufilmi ,,Keskea rõõmud“, mille tegevustiku selgrooks on kahe abielupaari ja ühe vallalise naise teekond Tallinnast Lõuna-Eestisse imearsti ja sensitiivi Nigula juurde. Oli 1980-ndate lõpp ja tärkav vabadus tekitas eestlastes plahvatusliku huvi kõige seni kättesaamatu vastu. Ka kõige vaimse vastu. Nii muutusid lisaks kirikutele väga populaarseks ka erinevad posijad ja imetervendajad, kelle juurde joosti massidena. Mainitud filmgi lõpeb kusagil Lõuna-Eesti põllu peal, kus filmi peategelased saavad teada, et enne neid on ootamas kohtumist Nigulaga tuhanded uudishimulikud ja abivajajad.

Midagi võrreldavat oli ka Jeesuse teenistusega. Rahvad tulid massidena kokku, et näha või osa saada imedest. Kindlasti oli seal neid, kes vajasidki väga hädasti abi, kuid inimesed on alati olnud sensatsioonijanused. Osa rahvast tuli Jeesuse juurde lihtsalt selleks, et näha imesid. Jeesus oli nende jaoks otsekui mustkunstnik või võlur. Sellistele ,,seiklejatele“ vastas Jeesus, et neile ei anta muud tunnustähte, kui ,,Joona tunnustäht“ (Mt 16:4). Mis on see Joona tunnustäht? Jeesus selgitab: ,,…sest nii nagu Joona oli merekoletise kõhus kolm päeva ja kolm ööd, nõnda peab ka Inimese Poeg olema maapõues kolm päeva ja kolm ööd.“ (Mt 12:39-40) Jeesus rääkis oma surmast ja ülestõusmisest.

Paulus heitis inimestel ette, et ,,juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust“ ning vastas siis sama hingetõmbega, et apostlid ei plaanigi rahva uudishimu rahuldada ega vastata nende sensatsioonijanule, vaid ,,meie kuulutame ristilöödud Kristust, kes on juutidele ärrituseks ja paganaile narruseks.“ (1.Kr 1:22-23)

Nii Jeesuse kui Pauluse öeldust selgub, et imed ei ole kunagi eesmärk omaette. Isegi tervenemised ei ole eesmärk omaette, vaid Jumala peamine eesmärk kõiges ja kõige läbi on muudetud südamed ja osadus inimesega.

Nagu me Jeesuse elust ja teenimisest näeme, armastab Jumal teha tühjaks kuradi tegusid – taastada purustatud ja katkisi ihusid ning vabastada oma lapsi kurja sidumistest. Kuid seda kõike selleks, et toimuks suurim ime – et muutuks inimese süda. Ma ei tea, kui palju südameid muutub imearstide ja posijate juures käijatel. Vaevalt, et väga palju, sest seda ei otsita ja seda pole posijatel ka pakkuda. Jeesuse juurde tulijad lahkusid aga enamasti muudetud südametega inimestena ehk uuesti sündinutena. Jeesus taastas ja taastab jätkuvalt inimese igavese osaduse Jumalaga.

Miks me tuleme Jeesuse juurde? Miks me oleme Jeesuse juures? Lk 13:22-30 räägib Jeesus tähendamissõna lukku pandud uksest, kus ta kutsub üles kuulajaid võitlema, et nad pääseksid sisse kitsast uksest, sest ühel hetkel see uks suletakse ja ukse taha jääb hulk meeleheitel inimesi, sest Jeesus ei tunne neid koputajaid. Aga samas kirjeldab Jeesus seda, kuidas inimesi tuleb ,,idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning istub lauda Jumala riigis.“ (Lk 12:29)

Jeesus kutsub enda juurde, et see, mida patt on saanud lõhkuda, võiks saada taastatud. Jeesus kutsub, sest Ta armastab.

Õnnistatud alanud aastat ja palju lähedust!

Timo LigeRead more