Subscribe Menu

Mõte pühapäevaks – Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag – Sina hea ja ustav sulane


Kaks tuhat aastat tagasi kutsus Jeesus kaksteist väljavalitut, et anda neile vajalik ettevalmistus uueks maailmamissiooniks. Kutsutud alustasid õpilastena-jüngritena ja lõpetasid oma tegevuse apostlitena. Üks Jeesuse neile õpetatud teemasid oli ustavus. Vaatleme Jeesuse selleteemalist õppetundi. Piiblis kannab see nimetust ,,Tähendamissõna talentidest“ Mt.25;14- 30.

Kaks tuhat aastat tagasi kutsus Jeesus kaksteist väljavalitut, et anda neile vajalik ettevalmistus uueks maailmamissiooniks. Kutsutud alustasid õpilastena-jüngritena ja lõpetasid oma tegevuse apostlitena. Üks Jeesuse neile õpetatud teemasid oli ustavus. Vaatleme Jeesuse selleteemalist õppetundi. Piiblis kannab see nimetust ,,Tähendamissõna talentidest“ Mt.25;14- 30.

Meile igapäeva-keeles tähendab talent esmalt andekust või annet: ta on andekas inimene, tal on muusikaanne, tal on kuldsed käed jne. Jeesuse valituil olid samuti teatud anded ja oskused. Jeesus aga käsitleb teemat tollase rahaühiku – talendi – valguses. Talendi väärtuseks oli umbes 20 keskmist aastapalka. Loo kangelane jagas osa oma varandusest kolme sulase vahel. Teades oma sulaste ärialast suutlikust ehk ,,andekust“ andis ta ühele investeerimiseks viis talenti, teisele kaks ja kolmandale ühe talendi. Peremees jättis kõigile võimaluse isiklikuks initsiatiiviks. Teatud perioodi järel saadi kokku hinnangu andmiseks. Midagi analoogset korraldas kunagi praegune USA president Donald Trump oma populaarses <I>Apprentice</i> (õpipoiss) saates.

Jumalast on meile kõigile antud omad anded vastavalt meie kandevõimele. Nimetame neid kaasasündinud talentideks. Nende talentide kasutamisoskusest sõltub meie igapäevane elu. Piibel räägib veel vaimulikest talentidest-andidest, mida saavad kristlased Kristuse poolt püstitatud ülesannete täitmiseks. Sellised uued vaimulikud annid saavad osaks Kristuse poolt kutsutud inimestele. Mõlemi talentide kasutamisest tuleb meil kunagi aru anda.

Kolm meie loo sulast jagunesid kahte kategooriasse: ustavad ja mitte ustavad. Ustavad rakendasid oma talendid isanda teenistusse. Mitteustav ühe talendi mees ei kasutnud võimalust ja mattis talendi maha. Ütleme: mängis oma talendi maha! Ta ei teinud sellega meelega kurja. Kaudselt kujunes see aruandepäeval patuks. Ustavad said kokkuvõtte päeval tunnustuse osaliseks. ,,Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmusse!“ Mt.25:21 ja23. Ustavus väikestes asjades avab võimalused suuremateks.

Kolmanda, ühe talendi mehe tegevust hinnati nii: ,,Sa halb ja laisk sulane! Sa teadsid, et ma lõikan sealt, kuhu ma ei ole külvanud, ja kogun sealt, kuhu ma ei ole puistanud.“ Mt. 25:26. Lepingu alusel oli isand andnud külvamise ja puistamise sulaste kätte. Lõikuse õigus jäi temale. Küsimus ei olnud teadmiste ja oskuste puuduses, vaid ustavuse puuduses. Küsigem täna endilt, millise hinnangu annab Jumal meie loomulike ja vaimulike annete rakendamisele. Kui oled kristlane, siis sinu mõlemad anded peavad leidma rakenduse nii kogukonnas kui ka sinu koguduses. Kas elad vaimulikult kasumis või võlgades.

Lõpetan moodsa mõistujutuga kasumi ja võlgade teemal: Rikas turist jättis hotelli peremehele pandiks sada dollarit ja lahkus soodsat tuba otsima. Peremees jooksis saadud saja dollariga viivitamatult lihuniku juurde võlga maksma. Lihunik maksis saja dollariga ära oma võla farmerile. Farmer maksis sellega oma võla automehaanikule. Automehaanik korraldas oma võla poepidajaga. Poepidaja jooksis maksma müüjale võlgu olevat palka. Müüja naine tuli ja tasus oma võla kiiresti hotellile. Turist ei leidnud tuba ja sai oma sada dollarit tagasi. Kõik olid aga ootamatult ,,kustutanud oma võla“.

Jeesuse loos ei jäänud keegi otseselt võlglaseks. Küsimus taandus ustavusele. Millise hinnang antakse meile kristlastena? Viimase apostli Pauluse nõuanne: ,,Sest te olete kallilt ostetud! Austage siis Jumalat oma ihus! “1.Kr.6;20. Meilt oodatakse ka väliselt nähtavat ustavust Kristusele ja Tema nähtavale ihule, kogudusele!

Jüri Puusaag
Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor


Read more