Subscribe Menu

Mõte pühapäevaks – Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag – Taavet ja Koljat


,,Aga Taavet ütles vilistile: ,,Sina tuled mu juurde mõõga, piigi ja odaga, aga mina tulen su juurde vägede Issanda, Iisraeli väehulkade Jumala nimel, keda sa oled teotanud. Täna annab Issand sind minu kätte, et ma su maha lööksin ja su pea raiuksin ja ma annan vilistite sõjaväe laibad täna lindudele taeva all ja metsloomadele maa peal, ja kogu maailm saab teada, et Iisraelil on Jumal! Ja kogu see väehulk saab teada, et Issand ei päästa mitte mõõga ega piigi abil, sest see on Issanda võitlus ja tema annab teid meie kätte.“ 1.Saam.17; 45 - 47.

Klassikaks saanud piiblilugu suure ja väikese omavahelisest konfliktist.

Ajalugu on kuni tänase päevani rikas selletaolistest võitlustest. Meie tekst annab lühiülevaate enne võitlust toimuvast propagandasõjast.

,,Aga Taavet ütles vilistile: ,,Sina tuled mu juurde mõõga, piigi ja odaga, aga mina tulen su juurde vägede Issanda, Iisraeli väehulkade Jumala nimel, keda sa oled teotanud. Täna annab Issand sind minu kätte, et ma su maha lööksin ja su pea raiuksin ja ma annan vilistite sõjaväe laibad täna lindudele taeva all ja metsloomadele maa peal, ja kogu maailm saab teada, et Iisraelil on Jumal! Ja kogu see väehulk saab teada, et Issand ei päästa mitte mõõga ega piigi abil, sest see on Issanda võitlus ja tema annab teid meie kätte.“ 1.Saam.17; 45 – 47.

Klassikaks saanud piiblilugu suure ja väikese omavahelisest konfliktist.

Ajalugu on kuni tänase päevani rikas selletaolistest võitlustest. Meie tekst annab lühiülevaate enne võitlust toimuvast propagandasõjast.

Vastamisi on juutide ja vilistide armeed. Toimuva paremaks mõistmiseks on soovitav teha Piiblist taustauuring. Selle järgi provotseeris vilistite hiiglane Koljat kahevõitlusele juutide vägilaskuningat Sauli. Vilisteid esindas 9-jalane hiiglane Koljat, kellele otsiti väärikat vastast juutide leerist. Kuningas Saulile pakuti kandidaadina karjapoiss Taavetit. Taavet loobus kuningas Sauli pakutud sõjavarustusest ja tegutses edasi talle harjunud varustuses, milleks olid karjasekepp, ling ja valitud viis lingukivi. Inimlikust vaatevinklist seisid vastamisi kõige ebavõrdsemad vastased! Lahingu tulemus oli kindlalt ette määratud. Koljat sajatas oma paljude jumalate nimel. Taaveti vastus: ,,Sina tuled mu juurde mõõga, piigi ja odaga, aga mina tulen su juurde vägede Issanda, Iisraeli väehulkade Jumala nimel, keda sa oled teotanud.“

Koljat ei mõistnud, et ta ei asunud võitlusse ainult Taavetiga, vaid ka Taaveti isikliku Ainujumalaga!

Kui tähtis on asju näha ka visioonis. Taaveti nägemuses oli surelik inimene esindamas igavest Jumalat! Jumal ise võitleb koos oma tunnistajaga! Sellise arusaamani jõudmiseks olid Taavetil juba isiklikud usulised ja elulised kogemused! Ka inimlikult kõige võimatutemates oludes on olemas jumalikud lahendused, mida tuleb avastada ja nende järele tegutseda.

Taavet tabas oma lihtsa lingukiviga Koljati kõige haavatumat kohta otsaesisel. Igal vastasel on oma nõrkus, mida tuleb oskuslikult tabada.

Kreeka mütoloogias on kasutusel mõiste Achilleuse kand. Achilleuse ema kastis oma poja imettegevasse jõkke, et muuta teda ihulikult surematuks. Ainsaks haavatavaks kohaks jäi poja kand, millest ema teda jõkke kastmisel kinni hoidis. Vastane kasutas seda oskuslikult ära.

Taavet leidis Koljati kõige kaitsetuma, arvatavasti meelekoha! Klassikaline näide Jumala ja inimese koostööst. Jumal ei tee meie eest ära seda, mis on meile jõukohane! Võitjast karjapoisist Taavetist sai tulevane juutide suurkuningas. Moodne Iisrael on hea näide Taaveti jumaliku taktika ja strateegia jätkusuutlikkusest.

Tänases keerulises maailmas sobib meenutada kuningas Taaveti palvet võiduks: ,,Ühed ülistavad vankreid, teised hobuseid, meie aga Issanda, oma Jumala nime. Nemad vaaruvad ja langevad, meie aga tõuseme ja seisame püsti. Issand, aita!“ Psalm 20; 8-10. Sama Taaveti soost pärinevat Kristust iseloomustab Paulus: ,,Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks!“ Fl. 4;13.
 
Meie vastas olevad ,,koljatid“ on ka tänapäeval võidetavad!

Jüri Puusaag
Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor


Read more