Subscribe Menu

Mõte pühapäevaks – Viisakas ristirahvas


15 Siis variserid läksid ja võtsid nõuks Jeesus ta sõnadest lõksu püüda. 16 Ja nad läkitasid tema juurde oma jüngreid koos heroodeslastega ütlema: „Õpetaja, me teame, et sa oled tõemeelne ja õpetad Jumala teed tões ja sa ei hooli kellestki, sest sa ei vaata inimese isikule. 17 Ütle nüüd meile, mis sa arvad, kas keisrile peab andma pearaha või ei?“ 18 Aga Jeesus ütles nende kurjust ära tundes: „Mis te mind kiusate, silmakirjatsejad? 19 Näidake mulle maksuraha!“ Nemad tõidki ta kätte teenari. 20 Ja ta küsis neilt: „Kelle pilt ja kiri sellel on?“ 21 Nad ütlesid temale: „Keisri.“ Siis ta ütles neile: „Andke nüüd keisrile keisri oma tagasi ja Jumalale Jumala oma!“ 22 Seda kuuldes nad hämmastusid ja lahkusid, jättes ta sinnapaika. (Matteuse 22: 15–22)

15 Siis variserid läksid ja võtsid nõuks Jeesus ta sõnadest lõksu püüda. 16 Ja nad läkitasid tema juurde oma jüngreid koos heroodeslastega ütlema: „Õpetaja, me teame, et sa oled tõemeelne ja õpetad Jumala teed tões ja sa ei hooli kellestki, sest sa ei vaata inimese isikule. 17 Ütle nüüd meile, mis sa arvad, kas keisrile peab andma pearaha või ei?“ 18 Aga Jeesus ütles nende kurjust ära tundes: „Mis te mind kiusate, silmakirjatsejad? 19 Näidake mulle maksuraha!“ Nemad tõidki ta kätte teenari. 20 Ja ta küsis neilt: „Kelle pilt ja kiri sellel on?“ 21 Nad ütlesid temale: „Keisri.“ Siis ta ütles neile: „Andke nüüd keisrile keisri oma tagasi ja Jumalale Jumala oma!“ 22 Seda kuuldes nad hämmastusid ja lahkusid, jättes ta sinnapaika. (Matteuse 22: 15–22)

Kallis palvesõber!

Ilmselt olete tähele pannud, et elu on täis keerulisi küsimusi. Kuidas käia alandlikult Jumalaga ning olla tõsine Jeesuse saadik? Kas ma söön seda küpsetatud koogikest või pean oma dieedist kinni? Kas lipsan üle ristmiku, kui valgus muutub kollasest punaseks või peatun? Või 2020. aasta lemmik: kas ma kannan COVID-19 märgina näomaski või lihtsalt löön käega, eeldades, et minuga ja kõigi teistega on niikuinii kõik korras?

Jeesusele esitatakse siin viisakate variseride jüngrite ja semulike heroodeslaste poolt keerukas küsimus, midagi sellist laadi, nagu Jeesus ise harrastas. Mõlemad seltsingud olid Jeesusega opositsioonis. Nad küsisid Temalt: ,,Kas keisrile makse maksta on seaduslik või mitte?“ Eitavat vastust andes märgistaks Jeesus end mässajana, kes pilkab Rooma valitsust ja on valmis võitlema okupatsioonivõimu vastu. ,,Jah“ – vastusega võib ta tunduda alistuv, andes rahu säilitamiseks järele Rooma türanlikule võimule.

Aimates oponentide riukalikkust, võtab Jeesus mündi, näitab seda ja esitab neile küsimuse: ,,Kelle kuju ja kiri see on?“ Loomulikult oli mündile vermitud valitseva keisri kuju. Kui ka salajas sooviti, et Jeesus annaks soovituse maksukohustuse eiramiseks, siis pidid nad pettuma. Ta käskis neil mitte ainult maksu maksta, vaid viitas selgelt, et ka ülejäänud vara, mida nad valdasid, polnud nende päralt.

Iga juudi õpetlane teadis esimesel sajandil mündi tähendust: mündil võis olla keisri palge kujutis, kuid sellegipoolest kuulusid keiser, rahvas ja maailm Jumala valitsuse alla (vt 5Moosese 10:14; Psalm 24:1; Iiobi 41:25–26 ). Ükskõik kui karm ka oli Rooma haare juutide üle, olid nad Jumala valitud inimesed ja seda juba ammusest ajast: ,,Sest sa oled Issandale, oma Jumalale pühitsetud rahvas ja sind on Issand välja valinud, et sa oleksid temale omandrahvaks kõigist rahvaist, kes maa peal on!“ (5Moosese 14: 2)

Siin peitubki uskliku tõeline rõõm – selles teadmises, et oleme Jumala omad ja samuti kõik see, mida varandusena omame. Olles lunastatud Jeesuse veres, anname endid usus tema hoole alla, olles kindlad, et tema arm varustab meid kõigega, mida eluks vajame.

PALVE: Taevane Isa, tuleta meile meelde, et meie ja kõik, mis meil on, on sinu päralt. Jeesuse nimel. Aamen.Read more