Subscribe Menu

Mõte pühapäevaks

Vaimu tuules rahuga.

Nelipühaks.

26 Aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. 27 Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks! (Luuka 14:26-27)

Vaimu tuules rahuga.

Nelipühaks.

26 Aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. 27 Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks! (Luuka 14:26-27)

Nelipüha. Püha Vaimu väljavalamine. Kiriku sünnipäev. Head sünnipäeva siis kõigile, kelles Jeesus koos oma Isaga teinud eluaseme.

Püha Cyrillus, 4. sajandil elanud Jeruusalemma piiskop, võrdleb ühes oma jutluses Püha Vaimu Jeesuse eeskujul vihmaveega, mis langeb maa peale küll kõigis paigus ühesugusena, ent toob esile väga erinevat vilja: „Teistsugune on tema toime palmi puhul, teistsugune viinapuus, teistsugune kõiges muus olevas. Tal on üks kuju ja ta ei ole iseeneses erikujuline. Vihm ei ole teistsugune, sadagu ta alla siin või seal. Aga ta sobitab ennast kõige oleva eripäraga, kes Ta vastu võtab, ja on igaühele kasulik. Nii on see ka Püha Vaimuga: Ta on üks ja Tal on üks ja sama kuju ning Ta on jagamatu. Ometi jagab Ta igaühele oma osa, nõnda nagu Tema tahab.“

Jeesus kuulutab omadele rahu. Jah, see rahu ei ulatu veel ...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Try the first 8 weeks for $1.

Go to Subscription Plans

Read more