Subscribe Menu

Mõte pühapäevaks: Igavikupühapäev, Kuningas Kristuse püha

Jeesus ütles jüngritele: „Kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest.“ Mt 25:31-32

Praost Mart Salumäe. Foto: Peeter Põlder (2019)
Foto: Peeter Põldre

Jeesus ütles jüngritele: „Kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest.“ Mt 25:31-32

Meie kirikus on kirikuaasta viimasel pühapäeval ikka peetud surnutemälestuspüha. Päeva keskne teema on ju eestpalve, et need, kes juba on siit ajast lahkunud kui ka kord meie ise, võiks Kristuse lunastatutena taevase isakodu õndsusesse ja rahusse pääseda. 

Ajalik elu on täis vaevanägemist ja võitlust. Üks õp. Georg Kiviste loodud laulutekst algab sõnadega: 

„Elu on võitlus tormisel teel, Elu on sõudmine mässaval veel.“

Sõltuvalt ajastust on meie maised vaevanägemised kas rohkem või vähem seotud igavikuliste väärtustega. Heaolu silmapetted eksitavad meid sageli õigest eesmärgist eemale. Maise matka pimedatel öödel on aga igaviku koidukuma julgustavaks sihiks.

Meenutan aastate tagust hommikut Viljandis, kui helistas minu väärikas ametieelkäija praost Martin Terasmaa abikaasa ja teatas: „Martin on võidu saanud!“ Mul kulus sekund taipamaks, et argises keelepruugis tähen...

Consider digital subscription & you won’t miss out on your community!

 • Digital monthly

  $ 102 per year

  Select
 • Digital annually

  $ 95 per year

  Select
 • Print + Digital

  $ 160 per year

  Select

Read more