Subscribe Menu

(Arhiivist) Mõte pühapäevaks: Jeesus – kiusatuste võitja

Pastor Timo Lige

Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et Ta tühistaks kuradi teod. 1Jh 3:8b

Me oleme elamas katkises ja vale poole kaldu maailmas. Selleks, et oma elu raisata ja hävitada ei pea me kuigi palju tegema. See on lihtne. Piisab vaid diivanil lesimisest ja televiisori valimatust vaatamisest ja me mandume vaimselt ja füüsiliselt üsna kiiresti. Selleks, et meie elus midagi head, igavikulise väärtusega, loovat ja tähendusrikast sünniks, selleks tuleb alati liikuda vastusuunas selle maailma vooluga. See maailm ei ole paradiis ja selleks ei suuda seda ka ükski inimene ega organisatsioon luua. Selle õhuvalla vürstina nimetab Piibel hoopis saatanat. Ja tema eesmärk on alati hävitada ja lõhkuda. Selle saavutamiseks kasutab ta inimese puhul nii üürikest edu, meelelahutust ja naudinguid kui ka kannatust, hirmu ja õnnetust. ,,Eesmärk pühitseb abinõu!“

Jumal on sekkunud sellesse patu ja katkisuse paratamatusesse, saates oma Poja, kes läbi oma surma ja ülestõusmisega võttis saatanalt Tema peamise relva, millega Ta sai inimesi orjastada – patusüü. Iga inimene on patune ja süüdi Jumala täiusliku pühaduse ees. Jeesus võttis selle süü ja maksis hinna oma surmaga ristipuul. Igaveses kohtus kõlas haamrilöök, mis kuulutas süüasja lõpetatuks ja inimese õigeks.

Usun, et mitmed Kanada eestlased vaatasid mõned päevad tagasi Kanada ,,Family Feudi“, kus hoidis eestlaste lippu kõrgel perekond Põldma. Mulle jäi sealt kõrva ja silma aga üks küsimus: ,,Nimeta midagi halba, mille tegemine tekitab hea tunde.“ Populaarsemad vastused, mida 100 kanadalast olid küsimusele pakkunud olid minu mäletamist mööda alkohol, narkootikumid, abielurikkumine ja varastamine. Miks me inimestena teeme asju, millest teame, et need on halvad? Vastus on, et me oleme selles maailmas elades vale poole kaldu.

Jeesus tuli, et pöörata meie maailm taas hea ja õige poole kaldu, et anda meile süda, mis igatseb ja januneb õige ja puhta järele. Ta tuli, et maksta kinni meie mineviku võlg. Aga veel enam. Jumala arm mitte ainult ei pese ära ja mata meresügavusse meie mineviku patte, vaid see muudab meid tahteliseks ja suutlikuks astuma oma järgmised sammud õiguses ja puhtuses.

Kord küsiti ühelt tüdrukult, kes tahtis koguduse liikmeks astuda, kas Jumala juurde tulemisega on muutunud tema elus midagi seoses patuga. Tüdruk vastas, et patuga puutub ta ikka kokku, mille peale kirikujuhid küsisid: ,,Aga tütreke, mille poolest su elu siis vanast elust erineb?“ Selle peale vastas tüdruk: ,,Kui ma enne jooksin patu poole, siis nüüd jooksen selle eest ära!“

Jeesus tuli, et purustada kuradi teod ja võtta talt ära relvad inimeste orjastamiseks. Apostel Paulus kirjutab: „Surm on neelatud võidusse! Surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel?“ … Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi!“ (1. Kr 15:54-55)

Sellest võidust saab osa see, kes lubab Jeesusel muuta enda südant. Me saame võtta Jeesuse oma isiklikuks Päästjaks ja Kuningaks ning saada osa uuestisünni salasusest, mis paneb meid koos John Newtoniga laulma: ,,Oo, arm võrratu, sind kiidan ma, mind õnnetut päästsid Sa. Kord olin kadunud, nüüd leitud jällegi ja valgust uut ma näen.“

Jumal, anna meile süda, mis igatseb käia õiguses ja rahus. Anna meile usku Sinusse, et me austaksime Sinu nime ja me teeniksime üksteist Sinu armastuses. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Õnnistatud peagi saabuvat Vabariigi Aastapäeva!

Timo Lige

Toronto Eesti Baptisti Koguduse pastor

Read more