Subscribe Menu

Mõte pühapäevaks: Jeesus kutsub

Ja inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning istub lauda Jumala riigis. Ja vaata, on viimaseid, kes saavad esimesteks, ja on esimesi, kes jäävad viimasteks!“ Lk 13:29-30

Pastor Timo Lige

Ja inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning istub lauda Jumala riigis. Ja vaata, on viimaseid, kes saavad esimesteks, ja on esimesi, kes jäävad viimasteks!“ Lk 13:29-30

Jeesus kuulutas oma maapealse teenistuse ajal peamiselt Kuningriigist, mis ei ole siit maailmast. Ta kutsus inimesi valmistuma selleks, mis on ootamas pärast siit lahkumist. Tänane tekst on osa vastusest juutide küsimusele: „Issand, kas neid on pisut, kes pääsevad?“ 

See küsimus ei sündinud murest oma isikliku saatuse või südame olukorra pärast. Pigem tundus küsija oma olukorras kindel olema ja küsimus oli ajendatud puhtast uudishimust teiste käekäigu osas. Sisuliselt vastab Jeesus sellele nii: ,,Ära muretse teiste pärast. Neid, kes Jumala riiki pääsevad on nii põhjast kui lõunast, idast ja läänest. Vaata, et sinagi nende hulgas oleks, sest mõnigi väga enesekindel võib leida end ukse taga ja Kuningriigis võime kohata neid, keda me poleks iialgi sinna osanud oodata.“ Küll on hea, et inimeste igavene saatus ei ole ühegi inimese, vaid läbinisti õiglase Jumala otsustada.

Kogu evangeeliumi õpetus räägib Jumala kutsest inimesele: ,,Tulge minu j...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Try the first 8 weeks for $1.

Go to Subscription Plans

Read more