Subscribe Menu

Mõte pühapäevaks: Jumala armastuse ohvritee 

19. veebruar on tänavu pühapäev enne paastuaega ning 22. veebruar on tuhkapäev, millega algab 40 päeva kestev paast. Selle aja keskmes on patukahetsus, meeleparandus ja loobumine. Lihtsamini öeldes: see on aeg oma elu enesekriitiliseks analüüsimiseks ning rahu tegemiseks iseendaga, kaasinimestega ja Jumalaga. Paastuaja traditsioonid esitavad väljakutse tervislikumalt, säästvamalt ning arukamalt elada.

Praost Mart Salumäe. Foto: Peeter Põlder (2019)
Foto: Peeter Põldre

Vanast Testamendist võime lugeda, kuidas Prohvet Joel kuulutas igiammusel ajal meeleparandust: „Pöörduge Issanda, oma Jumala poole, sest Tema on armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest, ja Tema kahetseb kurja!“ Jl 2:13

Kui Jumal on kannatlikult armuline, siis on ka inimene Jumalaga rahul. Inimellu mittesekkuv ning headust ja armastust esindav kõrgem võim on aktsepteeritav isegi paljude poolt, kel usuga Jumalasse (ja nende arvates ka Jumalal nedega) mingit pistmist pole. Küll on aga inimesel Jumalale palju ette heita niipea, kui Piiblis räägitakse kohutmõistvast Jumalast. Reeglina arvab inimene, et Looja on teiste pahategude suhtes jõuetult leebe ja arvaja enda eksisammukeste suhtes ülekohtuselt karm. Enesekesksuse patt seisnebki ...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Try the first 8 weeks for $1.

Go to Subscription Plans

Read more