Subscribe Menu

Mõte pühapäevaks: Kõva süda

Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. (Hb 3:15)

Nii Uues kui Vanas Testamendis räägitakse ikka ja jälle kõvast või paadunud südamest. See on süda, mis kuuleb Jumala häält, kuid ei arvesta sellega.

Timo Lige

Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. (Hb 3:15)

Nii Uues kui Vanas Testamendis räägitakse ikka ja jälle kõvast või paadunud südamest. See on süda, mis kuuleb Jumala häält, kuid ei arvesta sellega.

See on süda, mis teab, mis on õige, kuid ei tee selle järgi. Südame paadumine on midagi nii hirmsat, et Jumal on kasutanud seda lausa kurjuse karistusena, nagu Ta tegi seda vaarao puhul. Jeremija kirjutab, kuidas Jumal kutsub oma rahvast meeleparandusele, mille peale rahvas vastab: ,,Me käime oma nõu järgi ja talitame igaüks oma kurja südame paadumuses.“ (Jr 18:12) Paulus kirjutab roomlastele: ,,Sa talletad endale viha oma kanguse ja pöördumata südamega Jumala viha ja õiglase kohtumõistmise ilmumise päevaks, kes tasub igaühele tema tegude järgi.“ (Rm 2:5-6)

Kuidas tekib kõva süda?

Meie süda paadub, kui me järjepidevalt eirame Jumala Sõna ega kuuletu sellele. Jumal on armuline ja pikameelne, kuid Jumalat eirates muutub me süda aina tuimemaks Tema suhtes, kuni meie südames ei liigu midagi seoses Jumalaga. Piibli järgi toimub Jumala hääle kuulmine südames. Me kuulame oma sisemise inimesega - lu...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Try the first 8 weeks for $1.

Go to Subscription Plans

Read more