Subscribe Menu

Mõte pühapäevaks: Küünlamaarjapäeval

Luuka. 2,22-30 

22. Ja kui nende puhastuspäevad täis said Moosese käsuõpetuse järgi, viisid nad Lapse Jeruusalemma, et Teda seada Issanda ette 

Luuka. 2,22-30 

22. Ja kui nende puhastuspäevad täis said Moosese käsuõpetuse järgi, viisid nad Lapse Jeruusalemma, et Teda seada Issanda ette 

23. nagu on kirjutatud Issanda käsuõpetuses: „Iga poeglaps, kes on ema esmasündinu, loetagu pühitsetuks Issandale“

24. ja tuua ohver, nagu Issanda käsuõpetuses on öeldud: paar turteltuvi või kaks muud tuvi.

25. Ja vaata, Jeruusalemmas oli mees, Siimeon nimi. See mees oli õige ja jumalakartlik ning ootas Iisraeli Troosti; ja Püha Vaim oli tema peal.

26. Temale oli Püha Vaim ilmutanud, et ta ei näe surma, enne kui ta on näinud Issanda Võitut.

27. Ja ta tuli Vaimu sunnil pühakotta. Ja kui vanemad lapsukese Jeesuse sinna tõid, et Tema pärast teha käsuõpetuse kombe järgi,

28. siis ta võttis Tema sülle, kiitis Jumalat ning ütles:

29. „Issand, nüüd sa lased oma sulase rahus minna oma sõna järgi,

30. sest mu silmad on näinud Sinu päästet.“

Hilis-antiikne hispaania kirjanik Aetheria annab peale oma V saj. toimunud palverännakut teada, et 40 päeva pärast Kristuse sünnipäeva pühitseti Pühal Maal Kristuse esitlemise -, Kristuse templisse viimise -, Maarja puhastumise püha. Jumal...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Try the first 8 weeks for $1.

Go to Subscription Plans

Read more