Subscribe Menu

Mõte pühapäevaks: Palvepühapäev

9. Teie palvetage siis nõnda: Meie Isa, kes sa oled Taevas! Pühitsetud olgu Sinu nimi!

10. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal!

11. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!

12. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele!

13. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast! Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti Aamen! Matteuse 6. 9.-13

Õp. Kalle Kadakas. Foto: EE

9. Teie palvetage siis nõnda: Meie Isa, kes sa oled Taevas! Pühitsetud olgu Sinu nimi!

10. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal!

11. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!

12. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele!

13. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast! Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti Aamen! Matteuse 6. 9.-13

Saabuv pühapäev on oma kiriku–ladinakeelse nimetuse rogate (palvetage) saanud 8. sajandi Rooma kirikus taevaminemispüha eelsel pühapäeval läbiviidud palveprotsessioonist. Nii võime seda pühapäeva emakeeles kutsuda julgelt ka palvepühapäevaks. E.E.L.K piiskop Johan Kõpu toimetatud Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku agenda (Uppsala 1951) järgi vastab vaimulik palvepühapäeva kogudusele palvele algusliturgias: ,,Paluge, siis antakse teile, otsige, siis te leiate, koputage, siis avatakse teile.” (Matt.7.7). Sünnimaa kirik on andnud sellele pühapäevale kauni loosungi: „Südame kõne Jumalaga“ – ütleb ju palvepühapäeva algussalmgi: „Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ä...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Try the first 8 weeks for $1.

Go to Subscription Plans

Read more