Subscribe Menu

Mõte pühapäevaks: Silmade pühapäev

Mu silmad on alati Issanda poole. 

Psalm 25.15

Õp. Kalle Kadakas. Foto: EE

Mu silmad on alati Issanda poole. 

Psalm 25.15

41 Ja istudes aardekirstu vastas, vaatas Jeesus, kuidas rahvahulk paneb raha aardekirstu. Ja paljud rikkad panid palju. 

42 Ja üks vaene lesknaine tuli ja pani kaks leptonit, see on ühe veeringu.

43 Ja kutsudes oma jüngrid enese juurde, ütles Jeesus neile: “Tõesti, ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aardekirstu 

44 sest nemad panid oma küllusest, tema pani aga kehvusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise.” 

Markuse 12.41 -44

Kiriku - ladinakeelne oculi on maakeeles silmad. Kolmas paastuaja pühapäev on vana kiriku aegadest „silmade pühapäev“, täpsemalt „ususilmade pühapäev“. Oma nimetuse on saanud see pühapäev 25. Taaveti laulust: „Mu silmad on alati Issanda poole.“ (Ps. 25.15) . See on patukahetsuspalve, milles palvetaja kinnitab oma truudust Jumalale. Ta palub Jumalalt andeksandmist, kaitset ja juhatust. Lauliku tunnistus on varjamatu, et Jumalarahvaski pole oma silmis pidanud Jumalat. Ta kahetseb, et häbisse jäävad need, kes kerglaselt Jumalast loobuvad. (Ps. 25.3) Ta on lootusrikas, et Issanda osadus on ...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Try the first 8 weeks for $1.

Go to Subscription Plans

Read more