Subscribe Menu

Mõte pühapäevaks

Siis Mooses ütles Jumalale: „Vaata, kui ma lähen Iisraeli laste juurde ja ütlen neile: Teie vanemate Jumal on mind läkitanud teie juurde, aga nemad küsivad minult: Mis ta nimi on?, mis ma siis neile pean vastama?”

Algur Kaerma

Ja Jumal ütles Moosesele: „Ma olen see, kes ma Olen!” Ja ta jätkas: „Ütle Iisraeli lastele nõnda: ‘Ma Olen' on mind läkitanud teie juurde.” Ja Jumal ütles Moosesele veel: „Ütle Iisraeli lastele nõnda: Jahve, teie vanemate Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal, on mind läkitanud teie juurde; see on igavesti mu nimi ja nõnda peab mind hüütama põlvest põlve! 2 Moosese 3: 1315

Paljud on kuulnud lugusid Moosest, kes seisab vaarao kümne katkuga silmitsi ja lõhestab Punase mere. Visuaalselt ilmestab ajajärku 1995. a. valminud film „Mooses“ Ben Kingsley (Mooses) ja Christopher Lee’ga (vaarao Ramses II) peaosades. See on inspireeriv lugu, mis eraldab tõe ja eksituse ning õpetab arusaamist, kuidas seada oma elu Jeesuse Kristuse jüngrina.

Mooses pääseb surmast siia ilma sündides, elab mitu kuud varjatuna ning lõpuks võtab vaarao tütar ta valitseja perekonda. Oli viis naisterahvast, kes rikkusid vaarao kavatsused: kaks ämmaemandat, Moosese ema ja õde ning vaarao tütar. Alates esimesest hingetõmbest oli Moosese elul ettemääratuse värving.

Kohtume tänases tekstis Moosesega hetkel, kui ta on karjatamas äiapapa lambaid ning peaaegu juhuslikult need kõrbe taha ajades Hoorebi mäe juurde satub, põlevat põõsast märkab ja põikab kõrvale seda uurima. Põõsale lähenedes kuuleb ta häält kõnelemas, et ta on ära valitud Jumala rahvast Egiptusest välja viima. Piibel kirjutab, et see oli Jahve ise, kes Moosesega kõneles. Mooses ei olnud nägemuse ega valgustuse otsingul. Nii tuleb ka Jeesus inimese juurde ja kutsub eesnime pidi.

Mind on kutsutud oma naise abikaasaks, laste isaks ja nelja lapselapse vanaisaks. Mind on kutsutud Vancouveri eestlaste Peetri koguduse pastoriks. Arvan, et mitmed teie seast on kutsutud sellesama koguduse ja Vancouveri eesti ühenduse osaduskonda.

Mooses soovis teada nime, mida öelda, kui ta käest küsitakse, kes teda on läkitanud, et ta arvab ennast olevat see õige, kes rahva orjusest välja viib. Nimes peitub isiku või jumaluse oluline iseloomujoon. Mooses saab teada nime Jahve ning tähenduse: ‘Ma olen’ või ‘Ma olen see, kes ma olen,’ või ‘Ma olen see, kes ma tahan olla.’ Jumala nimi väljendab nii vabadust kui ka kättesaadavust. Loojal on vabadus välja murda kastidest, kuhu teda soovitakse sobitada.

Meist paljud ei pruugi eales sattuda ajalehtede pealkirjadesse ega ajalooraamatutesse. See ei muuda siiski tõsiasja, et meil igaühel on oma saatus ja kutsumus, mida argipäevas teostame. Meie ristimine määrab meid ära Jumala lastena esitama Jeesuse nime, jagades oma sõnade ja tegude kaudu Jumala armastust ja armu ümberkaudseile. Jumala lapses elab Püha Vaim. Meie kaudu puudutab see Vaim teiste inimeste elusid, annab positiivse usu ja toob lähemale Jumala halastuse riiki.

Read more