Subscribe Menu

Näha tulevikku positiivses valguses

Kanada elanikkond vananeb aasta-aastalt: vastavalt The National Institute on Ageing (NIA) andmetele on üks neljandik riigi elanikkonnast 10 aasta pärast 65aastased või vanemad.

Seepärast on väga olulised ka selle demograafilise grupi ning sinna jõudvate seas läbi viidud uuringud, kus vaadeldakse mitmeid elu-olulisi aspekte, samuti vaateid tulevikule ja võimalustele elada pikka aega iseseisvalt.

Teatavasti on pandeemia-aastad mõjunud eriti raskelt just paljudele vanemaealistele – isolatsioon ja tavapäraste tegevuste/sotsiaalsete suhete pausile jäämine, sest mitte kõik seeniorid ei ole sinasõpruses arvuti- ja virtuaalmaailmaga, kuhu paljudel noorematel vahepealne elu tükiks ajaks kolis.

The National Institute on Ageing (NIA) / Environics Institute for Survey Research viisid partnerluses läbi uuringu, kus vaatlesid, kuidas järgneva kümnendi jooksul kanadalased tunnevad nii oma kogemuste kui väljavaadete osas seoses vananemisega (Perspectives on Growing Older in Canada). Vaadeldi kolme mõõdet: sotsiaalne heaolu, majanduslik kindlustatus ning tervis ja iseseisvus.

Eelmise aasta lõpupoole avaldatud uuringu tulemustest kirjutas kokkuvõtvalt CTVNew...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Try the first 8 weeks for $1.

Go to Subscription Plans

Read more