Subscribe Menu

Arhiivist: Rahu vaja, sinu rahu vaja on mul

Ilu vaja, sinu rahu vaja on mul

Rahu on sõna, mis liidab ja kaitseb. Rahu on vajalik maailmas kõikjal.

Eda Oja

Ilmselt on laule ja luuletusi rahust rohkem kirjutatud tänapäeval kui sajand tagasi.

Toronto eesti kooli õhtu juhtus just olema 2. veebruaril, kui Tartus sada üks aastat tagasi 1920. a. sõlmiti Tartu rahuleping – rahvusvaheline leping, millega lõpetati Vabadussõda, määrati Eesti idapiir ning Nõukogude Venemaa tunnustas Eesti Vabariigi iseseisvust.

Eesti ajaloo perioodid ulatuvad kaugesse aega. Õpetaja Tiina Jenkins leidis internetist ajaloo kohta palju materjale ja tutvustas õpetaja Emma Soolepa C- klassile Eesti ajaloo muinasaega. Eesti esiajalugu on jaotatud keskmiseks kiviajaks (9600–3900 a eKr), nooremaks kiviajaks (3900–1800 a eKr), pronksiajaks (1800–500 eKr) ja rauaajaks (500 eKr – 13. sajand) .

Interneti mängulehel koostas Tiina Jenkins klassi jaoks näitlikud tabelid perioodide kohta. Tulid piltidena ja audiona esile uued sõnad nagu paekivi, hõbemünt, ehted, käsitööline, hõim, pealik, kihelkond, linnus, hiis, kalm. Kui klikkisid märgile, said neid sõnu inglise keelde tõlkida ja leida küsimuste kaudu õiged vastused.

Tunnis tuli olla tähelepanelik ja kaasa mõtelda, sest muidu sa ei saanud aru ega teinud vahet eri ajalooperioodide vahel. See on huvitav, aga samas ka keeruline tund, sest uusi sõnu on palju ja teksti ka palju. Õpetaja tõlkis lauseid inglise keelde, et eesti keele teksti arusaadavamaks teha.

Koduseks tööks jäi vaadata paarikümne-minutine video Eesti muinasajast. Jaak, Matti, Sara, Liia, Leila, Andrea, Kaili soovisid head õhtut ja ekraaniruudud kustusid. Mitte mõtisklus rahust.

Rahu on vaja südamesse, hinge, silmisse ja tegudesse. 2019. a. üldlaulupeol Tallinnas lauldi südamest südamesse koorilaulu ,,Rahu“ Rein Rannapi viisistatud, Urmas Alendri sõnadele.

Vaikusse, valgusse, puhtusse minna/

suudan, kui ületan enda./

Sinusse usun kui kindlasse linna,/

ära siis minema lenda./

Kõik, mida tunnen, pean vaikima maha./

Sina, Sina vaid vaikuses kajad./

1982.a Eurovisioni lauluvõistluse võitis Saksamaa laulja Nicole, kelle laul sai kuulsaks üle maailma. R. Siegel/eestik. tekst H. Karmo ,,Et oleks rahu“ on laulnud Eestis Mati Nuude, Getter Jaani. Ka Toronto eesti täienduskeskkooli ja -gümnaasiumi noored laulsid südamest seda laulu kauaaegse lauluõpetaja Reet Lindau-Voksepa juhatamisel.

Leheke viimne on külmunud puul/

kui tuli, mil leegi kord kustutab tuul./

Laste poolt hüljatud nukk olen ma,/

ei lahti neist tundeist saa./

Et oleks rahu ja veidi päikest/

mis saadaks maa peal nii suurt kui väikest/

Et oleks rahu ja veidi rõõmu/

mis palju soojust meil hinge tooks/

Et oleks rahu ja õnne ilmas/

mis paneks naerma kõik nukrad silmad/

Et oleks rahu ja veidi headust/

Et iga kevad meis lootust looks/

Kõrvus ikka kumiseb võimas laulupeolaul, kostes Lauluväljakult kaugele merele.

Mul on su ilu vaja,/

mul on su elu vaja,/

mul on su hinge vaja,/

sinu ilu vaja,/

sinu rahu vaja mul on./

Meil on vaja eesti keelt ja eesti kooli koos meie õpetajatega – Eve, Heli, Elli, Epp, Kristina, Monika, Kariina, Kendra. Et saaksime rahus laulda rahust, vahetunnis kommi lutsida, rahvatantsu hüpata koos Eliniga, eesti keele käänamist teha koos Erikaga, noortega osaleda koolipärimuse kogumisel Kai juhendamisel.

Read more