Subscribe Menu

Rahvusarhiivi külaliste loengud

Kolmapäeval, 16. novembril esinesid Tartu College’is VEMU loengute sarjas ettekannetega kaks Rahvusarhiivi töötajat: arhivaar Peeter Väljas ja kasutusosakonna juhataja Tõnis Türna. 

Peeter Väljas kõneles isikuarhiivide kogumisest ja korrastamisest. Arhivaari peamine ülesanne on kontrollida andmete täpsust ja mitte nende sisu. On olemas palju eraarhiive, mis antakse kunagi Rahvusarhiivile üle. Üleandmine toimub sageli teatud tingimustega. Kõiki andmeid ei lubata avalikustada, seatakse teatud ajalised piirangud. Andmete salastus ei tarvitse alati olla ette kirjutatud üleandja poolt. Arhivaar peab silmas pidama olukordi, kus andmete avalikustamine võib riivata või kahjustada kolmandat isikut, keda on kirjutistes mainitud. 

Peeter Väljas. Foto: Kati Kiilaspea

Tõnis Türna. Foto: Kati Kiilaspea

Kõneleja rääkis pikemalt ja üksikasjaliselt mitme ülduntud isiku arhiivist, millega ta on tegelenud. Need olid advokaat Rein Eliaser, kirjandustegelane ja publitsist Endel Sõgel, kirjanik ja filmimees, hilisem president Lennart Meri ja torontolastele hästi tuttav katoliku preester Vello Salo, kes vaimuliku ameti kõrval on ka tuntust kogun...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Go to Subscription Plans

Read more