Subscribe Menu

Siberi puhkus / Siberian vacation

Monday October 15, 2pm Ehatare
Producer: Kaie-Ene Rääk, Liivo Niglas / F-Seitse OÜ
Director: Liivo Niglas
Length: 30 min
Year: 2011
Language: Estonian, with English subtitles

 

19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi algul tekkis väljasaatmiste ning vabatahtliku väljarännu tulemusel Vene tsaaririigi territooriumil ulatuslik eestlaste diasporaa.

Siberian vacation - www.estdocs.com

Monday October 15, 2pm Ehatare
Producer: Kaie-Ene Rääk, Liivo Niglas / F-Seitse OÜ
Director: Liivo Niglas
Length: 30 min
Year: 2011
Language: Estonian, with English subtitles

 

19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi algul tekkis väljasaatmiste ning vabatahtliku väljarännu tulemusel Vene tsaaririigi territooriumil ulatuslik eestlaste diasporaa.


1920. aastate lõpul oli Nõukogude Liidus üle 22 000 eestlaste talumajapidamist. Pärast II maailma-sõda rändasid paljud tagasi Eestisse. 1973. aastal tuli esivanemate kodumaale ka Jaan Kenzap perega. Täna elab Jaan taas kodukülas Siberis, teised jäid Eestisse. 2010. aasta suvel sõidab ta pere Ülem-Suetukki. Ees ootab puhkus sealses eksootilises maailmas.

Mass deportations by Soviet forces are what many Estonians equate Siberia with, but a prior wave of Estonians had relocated to Siberia, from the 1850s to the beginning of the 20th century. Many were in search of land and opportunities. Jaan Kenzap was among those who grew up in Siberia. He moved to Estonia in 1973 but later returned to live in Siberia. This film lets us join his family for their vacation in exotic Upper Suetuk with him.

 

Read more