Subscribe Menu

Suur toetus Eesti üliõpilastele Silvere – Pandi mälestusfondilt

Tartu Ülikooli Sihtasutuse eesmärgiks on stipendiumide ning preemiate loomisega toetada Tartu Ülikooliga seotud inimeste teadus- ja haridustegevust ning õppetööd. Arvesse võttes Tartu Ülikooli arengu- ja tegevuskavasid on aastate jooksul lahkete annetuste toel loodud stipendiumifonde, millele igal aastal on rohkearvuliselt taotlejaid. On ka mitmeid Kanada juurtega fonde, mille abil on aastate jooksul pidevalt ja märgatavalt toetatud Eesti üliõpilasi.

Tartu Ülikooli rektor prof. Volli Kalm annab üle Silvere-Pandi stipendiumi Indrek Lõbusale. Vastuvõtt toimus 3. detsembril 2012 TÜ ajaloo muuseumi valges saalis.

Tartu Ülikooli Sihtasutuse eesmärgiks on stipendiumide ning preemiate loomisega toetada Tartu Ülikooliga seotud inimeste teadus- ja haridustegevust ning õppetööd. Arvesse võttes Tartu Ülikooli arengu- ja tegevuskavasid on aastate jooksul lahkete annetuste toel loodud stipendiumifonde, millele igal aastal on rohkearvuliselt taotlejaid. On ka mitmeid Kanada juurtega fonde, mille abil on aastate jooksul pidevalt ja märgatavalt toetatud Eesti üliõpilasi.


Seoses Tartu Ülikooli aastapäevaga läinud detsembris said sihtasutuse vastuvõtul kolmteist andekat üliõpilast Torontos loodud Silvere–Pandi fondilt stipendiumid, igaüks väärtusega 1000 eurot, kokku 13000 eurot. Stipendiumeid võimaldab mälestusfond, mille asutas Tartu Ülikooli auliige Laine Silvere-Pant 1995. a oma vanemate Ants ja Maria Silvere ja abikaasa Sigfried Pandi mälestuseks, eesti haritlaste õppetegevuse toetamiseks ning edutamiseks, eriti silmas pidades üliõpilaste ja edasiõppijate majanduslikke vajadusi ja nende ühiskondlikku tegevust.
Proua Pant on praegu 101-aastane ja annab jõukohaselt nõu stipendiumide otsustamisel. Stipendiumi asutamisest alates on Eesti üliõpilastele toetust jagatud umbes $70,000 eest. Selle aasta stipendiaadid on:

 • Signe Algma, sotsiaal- ja haridusteaduskonna 3.a üliõpilane
 • Maarja Kukumägi, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia 3.a üliõpilane
 • Maris Kilk, filosoofiateaduskonna 2.a magistrant
 • Maarja Pärs, majandusteaduskonna 1.a magistrant
 • Kristin Kokkov, filosoofiateaduskonna 1.a magistrant
 • Inga Sapunjan, filosoofiateaduskonna 2.a magistrant
 • Annika Põder, arstiteaduskonna 3.a üliõpilane
 • Helen Järvpõld, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 1.a üliõpilane
 • Ere Tuunas, sotsiaal- ja haridusteaduskonna 2.a üliõpilane
 • Merlin Raud, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 4.a doktorant
 • Annika Toomik, arstiteaduskonna 3.a üliõpilane
 • Kaisa Ling, filosoofiateaduskonna 3.a üliõpilane
 • Indrek Lõbus, filosoofiateaduskonna 3.a üliõpilane

Juba 15 aastat on Tartu Ülikooli Sihtasutus olnud ülikoolile selles osas partneriks ja toetajaks, et innustada tublisid üliõpilasi, õppejõude ja ülikooli töötajaid. Sihtasutuse juurde on selle ajaga loodud palju erinevaid fonde ja stipendiume. Praegu on sihtasutuse juures 78 fondi, milles on kokku 2,54 miljonit eurot, lisaks rida stipendiume, mida meie head koostööpartnerid rahastavad igal aastal. Läinud aastal maksis sihtasutus ülikooliga seotud inimestele õppe- ja teadustöö toetuseks välja kokku 141,8 tuhat eurot, mis on umbes 200 000 dollarit.

Kõik aastad on sihtasutuse partneriteks olnud Kanada eestlased koostöös Tartu Ülikooli Fondiga. Suurimad annetajad Kanadast on olnud juba nimetatud Laine Silvere-Pant, Erich Rannu, Nadia Walter ja Felix Krabi. Viimastel aastatel on asutatud Kanadast tulnud pärandite alusel Voldemar Jaanbergi ja Voldemar Siimoni mälestusfondid ja perekond Maimetsa stipendium. Kõik see on olnud tõhus abi Eesti kõrghariduse arengule ja selle läbi kogu Eesti tulevikule.

Fondide vastutustundlikul haldamisel Kanadas on sihtasutuse partneriks Tartu Ülikooli Fond. Fondi direktorid on dr. Ago Peters, professorid Olev Träss ja Mihkel Tombak ning Peeter Einola. Aastaid andis oma panuse fondi tegevusele üks Fondi asutajatest, prof Endel Tulving, kes hiljuti loobus oma kohustustest. Kindlaks aluseks Kanadas loodud fondide kapitalile ja sellest antavatele stipendiumidele on Tartu Ülikooli Fondi usaldusväärne ja korrektne käitumine märgatavate rahasummadega. Ei ole küsimust, et väga suur osa Eesti Vabariigi tuleviku edust oleneb eesti rahva hariduslikust tasemest. Kanada ja Toronto eestlaskond on seda kindlalt toetanud.

Siinjuures tuleb märkida Tartu College'i suurt panust, seda kahel viisil. Esiteks on Fondi Kanadas asuvad summad laenatud Tartu College'ile, kus originaalsed protsendid on palju suuremad, kui Fondil oleks võimalik saada pangadeposiitidelt. See võimaldab iga-aastaseid väljamakse stipendiumide näol hoopis rikkalikumalt, kui oleks muidu võimalik. Teiseks saavad vahetusüliõpilased Eestist tasuta majutamist Tartu College'is nende õpingute ajal. See oleks muidu suur rahaline koorem, mille üle nüüd õpilased Eestist ei pea õpingute kõrval muret tundma. See on lisaks kõigele muule, mida Tartu College on nii meie ühiskonnale kui ka Eesti kõrgharidusele Torontos võimaldanud.

Tartu Ülikooli Fond (Tartu University Fund) on Canada Revenue Agency juures registreeritud heategevusorganisatsioon (registered charity). Kui soovite toetada Eesti kõrghariduse käiku, siis Tartu Ülikooli Fond võimaldab seda tulumaksusoodustusega teha. Kõik annetused Tartu Ülikooli Fondi toimetatakse täies mahus edasi Tartu Ülikooli Sihtasutusele. Informatsiooniks palun pöörduge dr. Ago Petersi poole; e-mail: agopeters@rogers.com, tel. 416-763.2915.

Peeter Einola
Tartu Ülikooli Sihtasutuse konsul Kanadas

Read more