Subscribe Menu

T.E.S. Täienduskooli avaõhtu sai alguse 73 aastat tagasi

Elame muutuste tuules. Oleme mõttes hüvasti jätnud armastatud Eesti Majaga – Toronto Eesti täienduskoolide kauaaegse koduga. Toronto Eesti Seltsi Täienduskoolide (TETK) avaaktuse kuulutusel seisis uus kooli aadress: 4 Credit Union Drive, Toronto. Paljudele tuttav maja - Läti Keskus - ootas 20. septembril eesti kooli avaaktusele ja tundidesse palju eesti keele õppijaid.
T.E.S. Täienduskoolide pere 2022./23. õppeaasta avaaktusel Läti Keskuses.

Elame muutuste tuules. Oleme mõttes hüvasti jätnud armastatud Eesti Majaga – Toronto Eesti täienduskoolide kauaaegse koduga. Toronto Eesti Seltsi Täienduskoolide (TETK) avaaktuse kuulutusel seisis uus kooli aadress: 4 Credit Union Drive, Toronto. Paljudele tuttav maja – Läti Keskus – ootas 20. septembril eesti kooli avaaktusele ja tundidesse palju eesti keele õppijaid.

Läti keskuse Kursa saali kogunesid jällenägemisrõõmus nii õpilased kui nende vanemad, nii õpetajad kui kooli juhatuse liikmed. Kooli traditsioonide kohaselt lauldi Eesti hümni, klaveril saatis Piret Osso.

Avakõnes meenutas koolijuhataja Monika Roose-Kolga kooli ajalugu:
24. oktoobril 1949. a avati Toronto eesti algkool 32 õpilasega kolmes klassis. Seitsekümmend kolm aastat tagasi mõeldi vaimsetele väärtustele – isamaa, eesti keele ja kultuuri edasikandmisele. Seda ei tohiks unustada ka praegu, sest kui kaob keel, kaob rahvas. Monika Roose-Kolga julgustas noori rääkima eesti keeles ja abi paluma vanavanematelt, kes suure rõõmuga aitaksid lapselapsi eesti keele grammatikaga.

Koolijuhataja tutvustas aktusel kooli õppenõukogu: klassijuhatajad Kariina Järve, Erika Kessa, Kai Kiilaspea, Katre Kink, Elli Kipper, Emma Soolepp ja Heli Vanaselja. Raamatulaenutuse ja ajalooõppega tegeleb Tiina Jenkins, laulmist juhivad Katrin Sõmermaa ja Piret Osso ning rahvatantsusamme õpetab Elin Marley. Kõik need tegevused toimuvad kord kuus Läti keskuse sobivates koolitubades. Teistel teisipäevaõhtutel juhivad klassijuhatajad koolitunde arvuti teel vastavalt keeleõppeprogrammidele. Lisaks teevad virtuaalprogramme õpetajad Liisa Novek ja Alexandra Wilbiks.

Täiskasvanute kursusi juhendavad Epp Aruja ja Kristina Lepik. Lasteaia virtuaalprogrammi juhib Heli Vanaselja.

Monika Roose-Kolga teatas kooliperele kestva väärtusega sõnumi, et T.E.S. Täienduskoolis on kolm õpetajat, kes on üle kolmekümne aasta õpetanud noortele eesti keelt ja kultuuri. Ta tänas südamest koolipere poolt algkooli õpetajat Eve Järvet, kes 30 aastat igal septembrikuul tuli eesti kooli rõõmsameelsena õpetama eesti keelt. Tänaseks on Eve teatepulga tõrvikuna edasi ulatanud oma tütrele Kariina Järvele, kes alustab 1. klassi õpetajana on-line õppes. Eve Järvele saadeti tänulilled tema koju.

Kooliperes on tänaseks õpetajad Erika Kessa ja Kai Kiilaspea, kes on üle kolmekümne aasta õpetanud eesti keelt ja kirjandust. Nende õpilasteks on olnud sina, sinu õde, vend, ema, isa, tädi, onu.

Juhataja tänas Erikat ja Kaid kooli hoidmise ja järjepidevuse eest tulla igal aastal noortega suhtlema ja eestlust tutvustama. Erika Kessale ja Kai Kiilaspeale ulatas koolijuhataja tänulilled kauakestva aplausi saatel.
Tänulauluks kujunes kooli vilistlase Peeter Kopvillemi ,,Eesti, mu isamaa“, mida lauldi julgelt kaanonina Katrin Sõmermaa juhtimisel ja Piret Osso klaverimängu saatel. Hea kuulda, et noored ei ole unustanud kooli motolaulu viisi ega sõnu.

Koolikomitee esimees Linda Soolepp tutvustas kooli poolaasta kava. Alates 27. septembrist toimuvad koolitunnid virtuaalses arvutikeskkonnas. Tunnid kontaktõppena toimuvad Läti keskuses 18. oktoobril, 15. novembril (pildistamine ja aastakoosolek) ning 13. detsembril jõulupeoga. 20. detsembril on Ehatares jõululaulmine (vastavalt võimalustele).

Linda Soolepp tänas juhatajat suurepärase organiseerimise eest kooliaasta heaks kordaminekuks. Ta tänas Tiina Jenkinsit raamatukogu korralduse eest ning Eda ja Paul Oja raamaturiiulite toomise eest Läti keskusse. (Õige on ka pikem sõnavorm ,,keskusesse“.)

Koolinoori tervitas ka Toronto Eesti Seltsi (TES) esimees Anne Liis Keelmann, kes soovis kõigile edukat ja tegusat kooliaastat. TES ootab koolilaste poolt Eesti sõduritele jõulukaartide, -kirjade kirjutamist, sest jõulukirjade saamine on alati tänuga vastu võetud missioonil olevate Eesti sõdurite poolt.

Pärast aktust ootas kommipood juba esimesi maiustajaid. Vahetund möödus kiirelt maiustusi näksides. Rõõmsalt rutati klassidesse kohtuma õpetaja ja klassikaaslastega. Juba lauldi uusi viise, tehti tutvust eesti rahvatantsu sammudega ja viidi koju kingikotike täis toredaid laste ajakirju, raamatuid ja isegi DVDsid.

A, B – hakka pähe, kui ei hakka, lükkan takka! Kellega? Vanemad aitavad kaasa. Nii nad lubasid.

Esimese kooliõhtu muljetega
Eda Oja


Read more