Subscribe Menu

T.E.S. Täienduskoolid kutsuvad: Tule – õpime koos eesti keelt


Kutsume kõiki Toronto ümbruskonnast Toronto Eesti Seltsi Täienduskoolide avaaktusele teisipäeval, 20. septembril kell 7 õ Läti keskuses (4 Credit Union Dr). Saame kokku esimesel kooliõhtul klassikaaslaste ja õpetajatega, kellega oleme suhelnud hiljuti ainult arvutiekraanil.

Jätkame sel kooliaastal sissetallatud rada: õpime eesti keelt koduses keskkonnas arvutiekraani vahendusel kodust lahkumata, kuid kord kuus teisipäeval, vastavalt kooliprogrammile, kohtume kooliperega Läti keskuses silmast silma. Siis saame koos õppida rahvatantsu Elin Marley juhendamisel, laulda Piret Osso ja Katrin Sõmermaa eestvõttel, eesti keeles suhelda oma klassijuhatajaga ja Tiina Jenkinsi suunamisel laenutada eestikeelseid raamatuid, isegi DVDsid. Toronto eesti kooli õpetajad on valmis pakkuma toredat ja huvitavat eesti keele õppeprgrammi vastavalt õpilaste vajadustele.

Kutsume kõiki Toronto ümbruskonnast Toronto Eesti Seltsi Täienduskoolide avaaktusele teisipäeval, 20. septembril kell 7 õ Läti keskuses (4 Credit Union Dr). Saame kokku esimesel kooliõhtul klassikaaslaste ja õpetajatega, kellega oleme suhelnud hiljuti ainult arvutiekraanil.

Jätkame sel kooliaastal sissetallatud rada: õpime eesti keelt koduses keskkonnas arvutiekraani vahendusel kodust lahkumata, kuid kord kuus teisipäeval, vastavalt kooliprogrammile, kohtume kooliperega Läti keskuses silmast silma. Siis saame koos õppida rahvatantsu Elin Marley juhendamisel, laulda Piret Osso ja Katrin Sõmermaa eestvõttel, eesti keeles suhelda oma klassijuhatajaga ja Tiina Jenkinsi suunamisel laenutada eestikeelseid raamatuid, isegi DVDsid. Toronto eesti kooli õpetajad on valmis pakkuma toredat ja huvitavat eesti keele õppeprgrammi vastavalt õpilaste vajadustele.

Samal ajal, kui oleme kord kuus tegevuses Läti keskuses, saame pakkuda virtuaalset programmi ka neile, kes elavad Toronto linna piirkonnast eemal ega saa eesti kooliga kohapeal liituda. Liisa Novek õpetab huviringe, juhendab, kokkab lastega virtuaalselt.

Palume lastevanematel lugeda kooli e-kirju ja veebilehte www.eestikool.ca
Kool pakub eesti keele kursusi ka täiskasvanutele – nii algajatele kui edasijõudnutele. Ka pakume 40-minutilist virtuaalset lasteaiaprogrammi väikelastele.

Ootame aktiivset osalemist registreerimiseks eesti kooli!

Toronto eesti kooli õpetajad ja juhtkond on valmis uueks õppeaastaks, helistades koolikella 20. septembril avaaktusel Läti keskuse saalis.

Alates 27. septembrist toimuvad koolitunnid virtuaalses arvutikeskkonnas.
Märgi kalendrisse: Toronto eesti kooli tunnid toimuvad Läti keskuse klassiruumides 20. septembril, 18. oktoobril, 15. novembril ja 13. detsembril.

Kunagi ei ole hilja uut tegevust alustada ja uut keelt õppida. Eriti, kui see on sinu esivanemate muinasjutuline keel! Tule kuulama eesti keele kaunist kõla ja õpi selgeks ilusad sõnad, nagu ema, isa, armastus, lill, päike, rahu maailmas.

Tule Toronto eesti kooli, kust leiad head sõbrad, kellega koos kasvada ja eesti keeles suhelda!

Toronto Eesti Seltsi Täienduskoolide juhatus


Read more