Subscribe Menu

T.E.S. Täienduskoolide lõpetajad: ,,Oleme nii tänulikud, et vanemad viisid meid eesti kooli!“

Kui õpid keelt, ei suuda sa alati aru saada, et see ongi eluks vajalik tegevus, mis aitab tulevikus uksi avada ja su elu rikastada.

Täienduskoolide lõpetajad.

Õpetajaskonna südamehääl, hoolivus ja visadus on suunatud tublisti noore inimese kujunemisele ja tema mõttemaailma avardamisele, isegi kui koolinoored ei ole suutnud kõike haarata ja oma tundeid väljendada.

Alles nad sammusid arglikult üksteise järel lasteaiaklassi uksest sisse, veel kiire lehvitus emale-isale, mõnel ka pisar silmanurgas. Aastaid hiljem, 16. mail 2023 seisavad samad noored Läti keskuse avaras saalis üksteise kõrval kindlalt ja rõõmsalt, sest õppimine Toronto eesti koolis on jõudnud lõpusirgele. Keda ootab ees edasine kõrghariduse omandamine, kel veel võimalus olla osa eesti kooliperest, paljudele ikka kindlalt edasiviiv samm - eesti keele õppimine.

Toronto Eesti Seltsi Täienduskoolide lõpuaktusel jagati tänulikke hetki kooliteest ja õppetulemustest. Juhataja Monika Roose-Kolga aktusekõne oli pühendatud tublidele lõpetajatele, lastevanematele ja õpetajatele. Sel õppeaastal oli juba võimalus Läti keskuse klassiruumides koolitegevust korraldada vähemalt kord kuus teisipäevaõhtuti, lisaks heale virtua...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Try the first 8 weeks for $1.

Go to Subscription Plans

Read more