Subscribe Menu

Täienduskoolid – LX ja V (fotogalerii)

Mida tähendavad tähed LX ja V täienduskoolide nime juures? Kas on tegemist mingi uuema ja võimsama väljalaskega koolimudeliga nagu mootorite maailmas?

Kindlasti mõistsid nutikamad juba pealkirja lugedes, et tegu pole lihtsalt tähtedega, vaid rooma numbritega ja et need kombinatsioonid tähistavad täienduskooli lõpetanud lende – 60. ja 5.

Nii uskumatuna, kui see ei paista, on tõesti tegemist tänavu juba 64. täienduskooli tööaastaga ja äsjased lõpetajad kuuluvad nn teemantlendu. Kokku on seni täienduskooli lõpetanud 1669 noort.

T.E.S. Täienduskooli 60. lennu lõpetajad Katrine Eistrat, Aleksa Gold, Mihkel Jaenes, Seliina McConville, Linnea Soots. Pildilt puudub Krista Poolsaar.Estonian immersion class graduates this spring from the Toronto Estonian Supplementary Schools, Kirsten Saarna and August Jalakas with teacher Krista Spence.  Photo: Estonian Life.Kuigi V, mis märgib arusaadavalt 5. lendu, paistab eelmiste numbrite kõrval „poisike”, pole selle tähendus ja väärtus sugugi väiksem. Juba aastaid on täienduskoolis pakutud keelekümblus-/immersiooniprogrammide järgi õpetamist neile noortele, kel eestikeelset tuge ja abi on kodust raske saada, kuid kelle peredes austatakse erinevate kultuuride tundmaõppimist ja soodustatakse igati oma lastele päritolukeele õpetamist. Alati on kool toetanud laste edutamist nn emakeeleklassidesse, kui keeleoskust on kogunenud küllaldaselt. Samas pakutakse lastele ja peredele võimalust läbida terve koolikursus immersiooniprogrammis. Tänavused kaks lõpetajat Krista (Raun) Spence'i klassist Kirsten Saarna ja August Jalakas tulid sellega väga hästi toime. Seda kinnitas ka Kirsteni kahes keeles selgelt ja soravalt esitatud lõpukõne. Kirstenit vääristati ka kiituskirjaga.

Põhiklassi lõpetasid: Katrine Eistrat (kiitusega), Aleksa Gold (kiitusega), Mihkel Jaenes, Seliina McConville, Krista Poolsaar ja Linnea Soots. Lisaks hõbedastele lõpumärkidele ja -tunnistustele said emakeeleklassi lõpetanud kingituseks raamatu „Ruudi”, esto klassi lõpetanud raamatu „Kalevi kotkalend” ja kiitusega lõpetajad inglise-eesti/eesti-inglise taskusõnastiku.

Eesti Sihtkapitali Kanadas juures asuva Aina ja Ervin Kivi fondi tänavused stipendiaadid: Linnea Soots, Seliina McConville, Kariina Järve, Serena Vilde ja Tia Neges. Stipendiumid andis üle ESK esinaine Lia Hess.Felix Tamm algkooli I klassist ei puudunud terve aasta jooksul üheltki kooliõhtult.Eesti Sihtkapitali juures tegutsevatest mitmetest fondidest jagatakse ka eripreemiaid. Tänavu vääristati järgmisi õpilasi: kõige püüdlikum eesti keele rääkija – Aleksa Gold ja Kirsten Saarna, õpilaste endi valitud kõige lahedam klassikaaslane (Tarvo Hessi fond) – Katrine Eistrat, Aina ja Ervin Kivi fondi preemiad said Serena Vilde, Kariina Järve, Tia Neges ning lõpetajad Seliina McConville ja Linnea Soots. Toronto Eesti Ühispank vääristas eripreemiaga kõiki lõpetajaid. Sel aastal anti välja ka eriauhind lastele, kes ei puudunud üheltki kooliõhtult – nendeks olid Felix Tamm (I kl), Lief Kolga (III kl) ja Kariina Järve (V kl). Sellest auhinnast kuulub kindlasti suur osa ka pere liikmetele, kes nii järjekindlalt on suutnud koolitee ette võtta – seda ka läbi pimedate, vihmaste, lumiste õhtute. Tubli töö!

Teisipäeval, 29. mail toimunud lõpuaktusele andsid pidulikkust kahtlemata Aleksa Goldi ette kantud imeline luuletus Kingi mulle võti, mille pühendas täienduskoolidele 20 aastat tagasi hiljuti 90. a juubelit tähistanud lugupeetud kirjanik Arved Viirlaid ja samuti koolikoori esituses kõlanud päevakohased täienduskoolide motoks kujunenud Peeter Kopvillemi Eesti, mu isamaa ning Uno Naissoo aegumatu Koolikell.

Lisaks Kirsten Saarnale esinesid sõnavõttudega 6. klassi lõpetaja Mihkel Jaenes ning lõpuklasside õpetajad Krista Spence ja Kai Kiilaspea.

Täienduskooli lõpetaja Aleksa Gold esitas Arved Viirlaidi koolidele pühendatud luuletuse Kingi mulle võti.Esto kursuse lõpetaja Kirsten Saarna esines kakskeelse sõnavõtuga.Mihkel Jaenes kõneles lõpuklassi õpilaste nimel.

 

 

 

Koolikomitee esinaine Elle Rosenberg tänas kõiki koolide abilisi, eriti majanduslikke toetajaid: Anvil Jewellery, Toronto Eesti Selts, Toronto Eesti Ühispank, Eesti Sihtkapital Kanadas ja mälestusfondid: Tarvo Hess fond, Aina ja Ervin Kivi fond, Helju Luide fond. Lillekimbuga tänati õpetajaid ja abilisi.

Kui Eesti hümn lauldud ja Joonas Mirka, Tia Neges ja Kariina Järve olid kooli lipu saalist välja viinud, helistas koolijuhataja Liisa Soots viimast korda koolikella – suvepuhkus võib alata!

Sügisel algab kool tavapärastelt septembri teisel nädalal, st keskkool esmaspäeval, 10. ja algkool teisipäeval, 11. septembril.

Eesti Elu


Fotogalerii – Fotod Eesti Elu


Read more