Subscribe Menu

Täienduskool tervitab ehatarelasi emadepäeval

Toronto Eesti Seltsi Täienduskoolide õpilased on tavalistes oludes käinud õppeaasta jooksul Ehatare elanikke tervitamas ja neile esinemistega rõõmu valmistamas kas jõulude või emadepäeva puhul. Teatavasti pole see viimastel aastatel koroonapiirangute tõttu olnud võimalik. Selle asemel on aga lapsed saatnud tervitusi ja joonistanud emadepäevakaarte, mis õigeks päevaks on Ehatares elavatele emadele-vanaemadele kätte toimetatud. Ka sel aastal valmistasid lapsed tervituskaardid, mis emadepäeva-pühapäevaks Ehataresse kohale toimetati.

Read more