Subscribe Menu

Täiskasvanute kirjaoskusest

Kuigi tänapäevane infoajastu ja kiire suhtlemine elektroonilisi vahendeid kasutades on mõnede jaoks vähendanud korrektse kirjakeele olulisust, on see teema siiski laiaulatuslikum.

CTVNews avaldas nädala algupoolel huvitava uudisloo, millest selgus, et kanadalaste kirjaoskuse näitaja on murettekitavalt madal – ligi 50% täiskasvanuist on hinnangute järgi allpool keskkooli kirjaoskuse taset, ning see pole ainult üksikisiku probleem, vaid mõjutab ka tervikuna ühiskonda ja majandust. See võib tunduda üllatav, arvestades Kanada üldist kõrget hariduse taset.

Melanie Valcin, organisatsiooni United for Literacy president ja CEO räägib intervjuus, et üks viiest kanadalasest näeb vaeva, et näiteks lugeda retseptiravimi pudelit, navigeerida tervishoiusüsteemis või hääletada, samuti mõjutab see inimeste sissetulekut. Põhjused selleks on tema sõnul erinevad – näiteks lõpetamata keskkool, õppimisraskused või uue keele õppimisega seonduv immigrantide puhul. Raskused võivad seista ees, kui on vaja täita sooviavaldusi töö või elukoha leidmiseks vm. kirjaliku materjali puhul. Valcin märkis, et madal kirjaoskus ei mõjuta üksnes isikuid endid, vaid ka riigi majandust...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Try the first 8 weeks for $1.

Go to Subscription Plans

Read more