Subscribe Menu

Tartu College’is avati ERM rändnäitus

Laupäeval, 31. märtsil leidis Tartu College'i saalis aset üritus, mis kujutas endast VEMU järjekordset käesirutust kodumaistele kolleegidele ning aatekaaslastele. Nimelt avati Eesti Rahva Muuseumi (ERM) rändnäitus.

Laupäeval, 31. märtsil leidis Tartu College'i saalis aset üritus, mis kujutas endast VEMU järjekordset käesirutust kodumaistele kolleegidele ning aatekaaslastele. Nimelt avati Eesti Rahva Muuseumi (ERM) rändnäitus.
Tulipunktis oli eesti foto- ja filmiala pioneer Johannes Pääsuke, keda tutvustati kui meest kahe kaameraga. Temast kõneles ERM peavarahoidja Riina Reinvelt, kes veetis Torontos terve kuu, arendades koostööd kahe samailmelise asutuse vahel.
Kõnelejat tutvustas VEMU peaarhivaar Piret Noorhani. Tegemist on tartlannaga, kes lõpetanud Hugo Treffneri Gümnaasiumi (mis härra Mauruse ajal olnuks mõeldamatu) ja Tartu Ülikooli ajalooteaduskonna etnograafina. Akadeemiliselt kuulub ta korp! Filiae Patriaesse.
ERMi rajamise mõtte tõstatas esimesena Holstre koolmeister Jaan Adamson. Tegeliku asutamiseni jõuti 1909. aastal pärast Jakob Hurda surma tänu entusiastlikele eestvedajaile Oskar Kallas ja Kristjan Raud. 1922. aastal kolis muuseum Raadi mõisa. Mõis hävis Teise maailmasõja keerises ning koos sellega (õnneks väike) osa museaale. Tuli leida uus asukoht. Tänaseks on ERM taas leidnud tee Raadile.
Johannes Pääsukese, kelle sünnist on möödunud täpselt 120 aast...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Try the first 8 weeks for $1.

Go to Subscription Plans

Read more