Subscribe Menu

Toronto Eesti Maja keldrikorruses fotogaleriis kaks uut fotonäitust

„Korp! Rotaliale suur külakost Eestist"
Näituse koostas Tiit Telmet ning fotod peegeldavad organisatsiooni tegevust juunis 2012. Seoses Korp! Rotalia 100. a juubeliga 2013. aastal, külastasid Torontot üle 30 rotaluse Eestist koos perekondadega, kes esindasid Tartu ja Tallinna koondiseid. Veel oli kohal koondise liikmeid Brüsselist, New Yorgist, Washingtonist ja Los Angelesest. Toimusid vastuvõtud, cantuseõhtu, perekonnaõhtud, kommerss ja muud. Üritused leisid aset Tartu College'is ja Jõekäärul ning andsid hoogu Korp! Rotalia 100. juubeli ettevalmistamisele, mille peaüritused toimuvad Tartus novembris 2013.
Näituste koostajad Tiit Telmet ja Vaike Külvet. Foto: Merike Martin

„Korp! Rotaliale suur külakost Eestist”
Näituse koostas Tiit Telmet ning fotod peegeldavad organisatsiooni tegevust juunis 2012. Seoses Korp! Rotalia 100. a juubeliga 2013. aastal, külastasid Torontot üle 30 rotaluse Eestist koos perekondadega, kes esindasid Tartu ja Tallinna koondiseid. Veel oli kohal koondise liikmeid Brüsselist, New Yorgist, Washingtonist ja Los Angelesest. Toimusid vastuvõtud, cantuseõhtu, perekonnaõhtud, kommerss ja muud. Üritused leisid aset Tartu College'is ja Jõekäärul ning andsid hoogu Korp! Rotalia 100. juubeli ettevalmistamisele, mille peaüritused toimuvad Tartus novembris 2013.

„Ameerika Hääle Eesti osakond 1951-2004″

Näituse koostas Vaike Külvet ja fotod pärinevad Vello Ederma ja Vaike Külveti kogudest. Alljärgnevalt lühike ülevaade VOAst.

Viisil Yankee-doodle dandy…… ….siin Amerika Hääl Washingtonis……… …..Yankee-doodle dandy…….. algasid Ameerika Hääle eestikeelsed saated. Viimast korda kõlasid need helid 27. veebruaril 2004. Sel päeval suleti Ameerika Hääle eestikeelne osakond. Ilmar Mikiver kirjutab sellest Toronto ajalehes „Eesti Elu” 10. veebruaril 2003: „Lehe teateil on põhjus mitte majanduslik vaid „strateegiline”. Ameerika Hääl (VOA) saab küll summasid juurde, kuid need lähevad Lähis- ja Kaug-¬Ida saadete laiendamiseks. Samas on see vaikivaks tunnustamiseks, et Ida-Euroopa rahvad ei vaja enam „Ameerika treenerit” demokraatia ja turumajanduse juurutamisel.”

Ameerika Hääle eestikeelsed saated algasid New Yorgis 3. juunil 1951. 1953. aastal toodi New Yorgist USA pealinna Washingtoni kõik Ameerika Hääle toimetused. Peale Washingtonis asuva toimetuse töötas Münchenis VOA eestikeelne filiaal aastatel 1953-1958. 1990. aastate alguses asutati New Yorki ühe-mehe-filiaal.

VOA saated olid Eesti rahvale väga oluliseks läänemaailma uudisteallikaks. Saadete kuulamine oli keelatud ja saateid segati, aga rahvas kuulas ikkagi – salaja.

Algaastatel koosnes toimetus peamiselt Eesti-aegsetest ajakirjanikest, aga leidus ka inimesi teistelt aladelt. Toimetuse koosseisus oli ette nähtud kuni kaheksa inimest, lõppaastatel seda arvu vähendati. 1980. aastatel tekkis personalikriis. Vanemad toimetuse liikmed läksid pensionile ja uut tööjõudu ei olnud kusagilt võtta. Probleemiks oli keel. Eesti-aegsete ajakirjanike kaader oli kadumas ja nooremate väliseestlaste eesti keel oli liiga nõrk saadete jaoks. Olukord lahenes, kui võeti tööle kodueestlasi, kes olid pääsenud läände. Hiljem, pärast Eesti taasvabanemist, liitus toimetusega veel mitu kodueesti ajakirjanikku. Lõppaastatel koosneski toimetus ainult kodueestlastest.

Näitusi saab vaadata kuni märtsi alguseni.

Vaike Külvet

Read more