Subscribe Menu

Torontos austati legendaarset Koolipapat

On inimesi, kelle tegevuse mõju ulatub üle väga paljude inimeste ja kes jäävad meiega ka pärast seda, kui nende maine elutee on jõudnud lõpule.

On inimesi, kelle tegevuse mõju ulatub üle väga paljude inimeste ja kes jäävad meiega ka pärast seda, kui nende maine elutee on jõudnud lõpule.

Üks olulisemaid Toronto eestlaskonna elu mõjutanud isiksustest on 2020. aastal 100 a juubelit tähistanud ja hiljem samal aastal meie hulgast lahkunud legendaarne Edgar Marten, kes sai ühel hetkel endale kolleegide poolt austava tiitli Koolipapa. Ega see nimi Edgarile endale esialgu nii väga meeldinudki, tuli välja Tartu College’is 30. oktoobril toimunud Edgar Marteni meenutuspäeval endise täienduskooli õpetaja ja koolijuhataja Silvi Verderi sõnumist. Nimi aga jäi külge ja see oli kõige sügavama lugupidamise märgiks, mida kasutatakse praegugi nii Edgar Marteni kolleegide, endiste õpilaste ja isegi pereliikmete poolt hr Martenist rääkides.

Oleme Edgar Martenist oma lehes kirjutanud ka varem ja pikalt, mahukas artikkel ,,Edgar Marten 100: armastav isa, vanaisa ja vanavanaisa, vapper soomepoiss ja lahke koolipapa“ ilmus Eesti Elus # 19 15. mail 2020 seoses tema suurjuubeliga. Kõikidest nendest rollidest oli meenutuspärastlõunal pikalt ja põhjalikult juttu ning nende aspektidega sai tutvuda ka Tartu Colleg...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We’re relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Go to Subscription Plans

Read more