Subscribe Menu

Tuleb ise juhtida arengut

Küllap on sel ammu ärakaranud kgbiidil Sergei Jirnovil osaliselt õigus, kui ta oma uues raamatus (L’Engrenage, 2022) ning prantsuse ja rootsi meedias (SvD 3/11) hoiatab oma endise ülema Putini hiljutiste Hiroshima- ja Nagasaki-ähvarduste eest. Et kuna Putini strateegilises tagataskus enam muud polegi, väidab Jirnov, siis just nende pommiähvardustega valmistavat Putin järkjärguliselt pinda oma tulevaste tuumalaengute kasutamiseks. Tähendab, see plahvatuslik moment samm-sammult ikkagi läheneb. Kindel on vaid see, et mõne kgbiidi arvamused, kas või prantsuse meedias, on Putini kõrvus kui kärbsepirin. Need ei muuda midagi, ei lükka asja ei ühes ega teises suunas. Järelikult me ikka ei tea, milline plaan Putinil tegelikult on. Või ei ole. 

See jutt tuletab meelde, kuidas üha desperaatsem Hitler Teise maailmasõja lõpus ikka ja jälle hooples oma V-2 imerelva, die Wunderwaffe, valmissaamise ja kasutuselevõtmise kohta. Nagu teame, see ei toiminud. Seevastu teame, kuidas lõpetas Hitler. 

Aga tõstkem pilk kõrgemale ja avastagem, et suured alad ida pool Soomet, Soome lahte ja Eestit, Lätit, Leedut on vene relv...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Go to Subscription Plans

Read more