Subscribe Menu

Ukraina heaks

Nii Kanada kui ka Eesti seisa- vad üheskoos Ukrainaga, kes juba ligi kaheksa kuud võitleb Venemaa algatatud sõjas oma suveräänsuse eest.

Head ja paremat pakuvad Eneke Mirka ja Katariina Jaenes. Foto: Maimu Mölder
Head ja paremat pakuvad Eneke Mirka ja Katariina Jaenes. Foto: Maimu Mölder

On loomulik, et Kanadas asuvad eestlased, kes ise või kelle vanemad või vanavanemad on sõjakeerise eest põgenenud ja tunnevad muret Eesti tuleviku üle, tahavad midagi oma või­ metes teha aitamaks Ukrainat.

Lõbusa Pärastlõuna korralda­ jad viisid läbi juba teise kodu­ kohviku sel aastal, kuna esi­ mene oli hästi külastatud nii eestlaste kui ka tänava pealt rahva poolt. Nagu varemgi, an­ netatud raha läheb organisat­ siooni Canada­Ukraine Foun­ dation’ i Ukraine Humanitarian Appeal aktsioonile.

Eesti Maja suures köögis – Ukrainat toetava küpsetistemüügi abilisi, küpsetiste toojaid ja korraldajaid Eneke Mirka, Nelly Hubel, Anne Liis Keelmann, Aime Nurmse, Vivi Kivi, Maimu Mölder.

,,Kui teatasin hiljuti Canada­ Ukraine Foundation’i esindaja­ le, et me teeme teist korda ko­ dukohvikut Ukraina heaks, ta muutus emotsionaalseks, kuna me ei ole ise ukrainlased,“ ütles üks korraldajatest Erika Jõgi.

Suureks toredaks üllatuseks oli Ene Timmuski panus. Ta ilmus kohale kaheksa oma­ küpsetatud rukkileivaga ja veel ka...

Consider digital subscription & you won’t miss out on your community!

 • Digital monthly

  $ 102 per year

  Select
 • Digital annually

  $ 95 per year

  Select
 • Print + Digital

  $ 160 per year

  Select

Read more