Subscribe Menu

Ukraina heaks

Nii Kanada kui ka Eesti seisa- vad üheskoos Ukrainaga, kes juba ligi kaheksa kuud võitleb Venemaa algatatud sõjas oma suveräänsuse eest.

Head ja paremat pakuvad Eneke Mirka ja Katariina Jaenes. Foto: Maimu Mölder
Head ja paremat pakuvad Eneke Mirka ja Katariina Jaenes. Foto: Maimu Mölder

On loomulik, et Kanadas asuvad eestlased, kes ise või kelle vanemad või vanavanemad on sõjakeerise eest põgenenud ja tunnevad muret Eesti tuleviku üle, tahavad midagi oma või­ metes teha aitamaks Ukrainat.

Lõbusa Pärastlõuna korralda­ jad viisid läbi juba teise kodu­ kohviku sel aastal, kuna esi­ mene oli hästi külastatud nii eestlaste kui ka tänava pealt rahva poolt. Nagu varemgi, an­ netatud raha läheb organisat­ siooni Canada­Ukraine Foun­ dation’ i Ukraine Humanitarian Appeal aktsioonile.

Eesti Maja suures köögis – Ukrainat toetava küpsetistemüügi abilisi, küpsetiste toojaid ja korraldajaid Eneke Mirka, Nelly Hubel, Anne Liis Keelmann, Aime Nurmse, Vivi Kivi, Maimu Mölder.

,,Kui teatasin hiljuti Canada­ Ukraine Foundation’i esindaja­ le, et me teeme teist korda ko­ dukohvikut Ukraina heaks, ta muutus emotsionaalseks, kuna me ei ole ise ukrainlased,“ ütles üks korraldajatest Erika Jõgi.

Suureks toredaks üllatuseks oli Ene Timmuski panus. Ta ilmus kohale kaheksa oma­ küpsetatud rukkileivaga ja veel ka...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Try the first 8 weeks for $1.

Go to Subscription Plans

Read more