Subscribe Menu

Üleilmset eesti keelt ja kultuuri edendavate haridusprojektide toetus

MTÜ Eesti Instituut kuulutab välja taotlusvooru välis-eesti kogukondades eesti keele ja kultuuri õpetamisega seotud projektide toetamiseks.

Haridus ja Teadusministeerium logo
Eesti Instituut logo

Projekte hindab hariduskomisjon. Toetust saavad taotleda eesti keelt ja kultuurilugu õpetavad juriidilised isikud.

Konkursile oodatakse projekte, mille eesmärk on:

  • eesti keele ja kultuuri (õpetuse) arendamine väliseesti kogukonnas;
  • laste- ning keelelaagrite korraldamine asukohamaades;
  • täienduskoolitus ja metoodiline abi;
  • logopeediline nõustamine.

Taotluste esitamise tähtaeg on 12.04.2023

Taotlus tuleb esitada kodulehel veebitaotlusvormi teel.

Projektikonkursi vormid on kättesaadavad kodulehel:

Komisjon teeb otsuse toetuste saajate osas ühe kuu jooksul pärast tähtaega.

Täiendav info:

Heidy Eskor-Kiviloo (+372 5104454, heidy.kiviloo@estinst.ee, Eesti Instituut)

Read more