Subscribe Menu

Ülemaailmse Eesti Noortevõrgustiku kolmandad virtuaalpäevad

Kahel järjestikusel laupäeval, 12. ja 19. novembril toimusid Ülemaailmse Eesti Noortevõrgustiku (ÜENV) virtuaalpäevad, mis tõid kolmandat aastat järjest kokku noori eestlasi üle maailma, et pidada sisukat arutelu väliseestluse teemadel.

Ülemaailmse Eesti Noortevõrgustiku esimees Mihkel Jaenes ja endine juhatuse liige Juku Gold. Foto: EE

Üritustel arutleti erinevate teemade üle nagu väliseestluse tähendus, valimisaktiivsus, eesti keele olulisus, Üleilmakool, tagasipöördumine Eestisse ja noorsootöö. Teemad olid loodud koostöös Eesti Välisministeeriumi, Üleilmakooli ja Eesti Avatud Noorsookeskuste Ühendusega. Osalejad said juurde uusi teadmisi, näiteks valimistel hääletamise võimalustest välismaal ning võimaluse rääkida oma kogemustest väliseestlasena. Kõik see toimus osaledes erineva suurusega vestlusgruppides. Lisaks leidsid mitmed osalejad üritusel uusi kontakte ja said heas seltskonnas juttu ajada. 

,,Viisime sel aastal Virtuaalpäevade korralduses sisse väikesi, aga olulisi muudatusi, mis tõid vahvaid arendusi. Muutsime virtuaalpäevade sisulist poolt ning pakkusime võimalust suures vestlustoas oma rühmas mõtteid jagada, mis aitas mõtteid ja ettepanekuid selgemaks teha. Samuti märkasime, et kuigi teemaküsimused olid sel aastal veidi keerulis...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Try the first 8 weeks for $1.

Go to Subscription Plans

Read more