Subscribe Menu

Uus dokumentaalfilm Jüri Linalt

Tallinnas toimus 5. mail 2012 „Artise" kinos Jüri Lina uue dokumentaalfilmi esilinastus. Filmi pealkirjaks on „Jõuproov. Vabamüürlaste lõksud". Film käsitab Hispaania kodusõda ning sisaldab avalikkusele senitundmatut faktilist materjali. Kuulduste kohaselt on huvi filmi vastu olnud elav ja sellele on teadaolevalt ilmunud kaks retsensiooni.

Eesti retsensioon ilmus ajakirja „Rahvuslik Teataja" aprill-mai 2012 numbris Jaan Hatto sulest. Rootsi retsensioon on ulatuslikum ja see avaldati 27. juunil 2012 rootsi rahvuslaste nädalalehes „Nationell Idag". Retsensiooni autor on Jonas Lindström, eesti keelde on selle tõlkinud Eero Nõmm.
Jüri Lina (vasakul) ja tema assistent Steve Ahlberg Tallinnas kinos „Artis“ 7. mail oma filmi „Jõuproov“ esilinastusel. Foto: Karl Videvik

Tallinnas toimus 5. mail 2012 „Artise” kinos Jüri Lina uue dokumentaalfilmi esilinastus. Filmi pealkirjaks on „Jõuproov. Vabamüürlaste lõksud”. Film käsitab Hispaania kodusõda ning sisaldab avalikkusele senitundmatut faktilist materjali. Kuulduste kohaselt on huvi filmi vastu olnud elav ja sellele on teadaolevalt ilmunud kaks retsensiooni.

Eesti retsensioon ilmus ajakirja „Rahvuslik Teataja” aprill-mai 2012 numbris Jaan Hatto sulest. Rootsi retsensioon on ulatuslikum ja see avaldati 27. juunil 2012 rootsi rahvuslaste nädalalehes „Nationell Idag”. Retsensiooni autor on Jonas Lindström, eesti keelde on selle tõlkinud Eero Nõmm.

Seoses uudislinastusega oleme esitanud režissöörile interneti vahendusel mõningad küsimused, millele ta on lahkelt vastanud.

Oma filmis üritate tõestada, et kõik Hispaania revolutsiooni juhid olid vabamüürlased, seda ka hispaania kommunistide juhi Dolores Ibarruri kinnituse kohaselt. Väidate ka, et kommunism on vabamüürlikes loožides loodud. Siin tundub peituvat kummaline paradoks – suurkapitalism toetab kommunismi. Oskate ehk seletada, kuidas on võimalik, et kaks nii diametraalselt erinevat süsteemi töötavad käsikäes?

Paradoks on vaid näiline. Suurkapitalil oli tarvis relva, millega purustada oma vaenlasi (mõtlevaid inimesi) ja asjaolusid, mis takistasid neid teel absoluutsele võimule. Marx, kes kuulus Brüsseli looži „Socialiste”, sai ülesande välja töötada ideoloogia, millega hullutada töölisi ja siis ülesässitatud tööliste abil takistused kõrvaldada. Mao Zedong on kinnitanud, et kommunism on vasar, millega purustatakse vaenlasi. Muidu pole ka võimalik seletada asjaolu, et Wall Street rahastas nii kommuniste kui ka natsionaalsotsialiste, nagu veenvalt näitab professor Antony Sutton oma teostes. Tema raamatust „Wall Street ja bolševistlik revolutsioon” on avaldatuid aastaid tagasi katkendeid ka Kanada eestlaste lehes. Ameerika suurkapitalistid ehitasid ju üles nõukogude korra kulissid – rasketööstuse – 1930. aastail.

Filmis olete kasutanud haruldasi dokumentaalkaadreid, mis on säilinud, kuid mida pole näidatud; teie väite kohaselt sellepärast, et need ei sobi ametliku ajalookäsitlusega. Miks pole selliseid kardetavaid dokumente hävitatud ja miks on nendele ligipääs nii hõlbus, kui samal ajal vennaskonna tegevus on nii läbipaistmatu, et isegi nende isikulist koosseisu on raske tuvastada?

Kõik materjalid on tõesti kättesaadavad, sest võimule meeldib oma kuritegevust dokumenteerida, teades, et väga vähesed on huvitatud tõest. Enamik inimesi on konsensustransi võimuses, uskudes neid valesid, mida võimukandjad neile iga päev serveerivad. Vähesed huvilised ei suuda aga mosaiigikillukestest tegelikkusepilti kokku sättida, sest tänapäeva kool seda võimet ei arenda. Vastupidi. Vabamüürlane ja sionist Winston Churchill on kirjutanud: „Koolide peaülesanne pole sugugi hariduse andmine. Nad on pigem kontrolliasutused.”

Andmed, mis sisaldavad tõde, lihtsalt ei mahu tavakodanike mõistusesse sugereeritud maailmapilti. Neil puudub läbinägemisvõime. Seepärast ongi neid ametlike muinaslugudega nii kerge tüssata.

Pidevalt räägitakse vabamüürlastest, illuminaatidest ja teistest tugevaist mõjustajaist nagu Trilateraalne Komisjon ja Bilderbergi grupp. Mahuvad need kõik mingi ühisnimetaja alla või kas on neil mingi omavaheline seos?

Kõik nad on suurkapitalistide võimuarhitektid, kes töötavad neile esitatud sotsiaalse tellimuse järgi. Ühes Ingolstadti linnaarhiivist leitud dokumendist võisin lugeda: „Kõik illuminaadid on massoonid, aga iga vabamüürlane pole illuminaat.” Illuminaadid kontrollivad vabamüürlust ja maailma poliitikat Trilateraalse Komisjoni ja Bilderbergi rühma kaudu.

Mis on teie arvates vabamüürlaste tugevaim relv? Millisele kaardile nad kõige kindlamalt mängivad? Kuidas loodavad nad uut maailmakorda luua või on see juba mingil määral rakendust leidnud?

Massoonide tugevaim relv on ühiskonda salakavala taktikaga sisse sokutatud Trooja hobune – veidrad ideoloogiad ja vastaste häbitu laimamine –, et inimkonda tüssata ja lõppkokkuvõttes hävitada traditsioonilised väärtused. Inimesed on olnud liialt taipamatud, et hoiatustest hoolida, nii nagu Trooja elanikud olid kurdid Laokooni hoiatustele. Nad koguni tahtsid hobuse linna juhtida, kiskudes seepärast maha osa linnamüürist. Ka „profaanid”, lihtsameelsed mitte-vabamüürlased on teinud sedasama, aidates innukalt teostada massoonide plaane. Nad on osaliselt maha kiskunud kaitsemüürid, mistõttu vabamüürlased haistavad võitu. Inimkond soovib massoone usaldada, sest nood lubavad igavest rahu ja maapealset paradiisi – uut maailmakorda. Seetõttu võtab uus maailmakord ilmet iga päev.

Kas tavakodanikul peaks üldse olema mõtet oma aju vabamüürluse küsimusega vaevata? Nii võimsa organisatsiooni vastu on „mees tänavalt” ju niikuinii võimetu. Või on ka neil siiski oma Achilleuse kand? Kus võiks see peituda?

See on inimväärikuse säilitamise küsimus: kas tahame olla plutokraatide orjad või iseseisvad inimesed?

Nende ohtlikem vastane on eri rahvaste natsionalism. Kindral Franco koondas rahvuslikud jõud ja suutis esimest korda massoonidele kogu jõust vastu hakata ja iseseisva mõtlemise säilitanud rahvas toetas teda. Vabamüürlased ja kommunistid kaotasid võitluse Hispaania pärast ja Stalini unistused sealsest baasist, nagu ka maailmarevolutsiooni jätkumisest, läksid luhta, kuigi oli tehtud suuri rahvusvahelisi pingutusi. Moskva kavatses ju seejärel minna Portugali, Itaalia ja Prantsusmaa kallale. Sedagi on kommunistlikud allikad kinnitanud.

Oma filmiga tahtsime vabadusjanulistes inimestes läita lootuse, et massoonluse intriigidest on võimalik jagu saada. Peame jätkame massoonide tümitamist tõega, kuni nad on lõplikult alasti kistud. Seepärast on kavas uued raamatud ja uus filmgi – „Miraaž: Baali orjad”, mis ilmekalt näitab kommunistliku terrori ja massoonluse otsest seost.

Küsis Eerik Purje

Read more