Subscribe Menu

Väliseesti lapsed alustasid uut õppeaastat


15. septembril alustas kaheksandat õppeaastat väljaspool Eestit elavate eestikeelsete laste Üleilmakool, kus õpib 260 õpilast 29 riigist.
 
Põhikooliealistel õpilastel on e-kursustel võimalik õppida eesti keelt ja kirjandust, Eesti ajalugu, ühiskonnaõpetust, Eesti geograafiat ja matemaatikat kokku 28 erineval kursusel. Kõige rohkem õpitakse eesti keelt, kolmkümmend viis õpilast osaleb mitmel kursusel. Populaarsed on eesti keele kui võõrkeele kursus ja 16-26aastaste noorte eesti keele kursus, mida viiakse läbi koostöös Üleilmse Eesti Noorte Võrgustikuga.

15. septembril alustas kaheksandat õppeaastat väljaspool Eestit elavate eestikeelsete laste Üleilmakool, kus õpib 260 õpilast 29 riigist.
 
Põhikooliealistel õpilastel on e-kursustel võimalik õppida eesti keelt ja kirjandust, Eesti ajalugu, ühiskonnaõpetust, Eesti geograafiat ja matemaatikat kokku 28 erineval kursusel. Kõige rohkem õpitakse eesti keelt, kolmkümmend viis õpilast osaleb mitmel kursusel. Populaarsed on eesti keele kui võõrkeele kursus ja 16-26aastaste noorte eesti keele kursus, mida viiakse läbi koostöös Üleilmse Eesti Noorte Võrgustikuga.

Õpilased elavad Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Saksamaal, Šveitsis, Belgias, Hollandis, Luksemburgis, Prantsusmaal, Rumeenias, Kreekas, Itaalias, Austrias, Suurbritannias, Iirimaal, Hispaanias, Venemaal, Leedus, Valgevenes, Ukrainas, Liibanonis, Araabia Ühendemiraatides, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Kolumbias, Mehhikos, Jaapanis ja Austraalias.

Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna juhataja Andero Adamson märkis, et Üleilmakool pakub suurepärast võimalust õppida eesti keelt, kirjandust ja teisi õppeaineid eesti keeles, et hoida ja parandada laste eesti keele oskust välismaal elamise ajal ning soodustada Eestisse tagasipöördumist tulevikus. „Üleilmakooli õpetajate tehtud töö tagab lastele hea emakeeleoskuse, mis on väga oluline lapse eesti identiteedi kujunemisel. Eelmise õppeaasta lõpuks pöördus Eestisse tagasi 20 last, kes õppisid vähemalt ühe õppeaasta Üleilmakoolis. Seal omandatud eesti keele oskus ning teadmised on suureks toeks õpingute jätkamisel Eestis,“ ütles Adamson.

Lapsevanemad on andnud Üleilmakoolile tagasisidet, et üldjoontes on programm hästi koostatud ja õppematerjalist koorub tihti välja sõnu, mis pole aktiivses sõnavaras, ja teemasid, mida üle arutada. Tänatakse võimaluse eest kasutada Opiqu digiõpikuid ja kiidetakse digiõpikute koostajaid. Samuti peetakse tähtsaks õpetajaga suhtlemist – lapsel tekib omamoodi side „virtuaalse“ õpetajaga, ta teab, et keegi jälgib ta tegevust ja kui on tarvis, saab abi küsida. Lapsevanem: „Lisaks keeleõppele on see kursus ka väga oluline tugi lapsele tema eesti identiteedi tunnetamisel. See, et laps saab õppida eesti keelt nendest samades õpikutest, millest tema Eestis elavad sõbrad õpivad, tähendab vähemalt meie pere piigale palju.“

Üleilmakooli õppetöö toimub Haridus- ja Noorteameti (HARNO) Moodle’i õpikeskkonnas ning õpilastele pakutakse lisaks ka individuaalsete veebitundide võimalust. Õpetajad on Kadi Kivilo, Lee Laurimäe, Tiina Maripuu, Kerttu Maripuu, Helja Kirber, Piret Rannast, Sirje Sild, Karolina Antons, Riina Voltri, Kaari Rodima, Maibritt Kuuskmäe, Karin Mickelsson, Tjorven Siiboja ja Leelo Kivirand.

Üleilmakooli tegevust korraldab Eestikeelse Hariduse Selts ning toetab Eesti Haridus- ja Teadusministeerium rahvuskaaslaste programmi kaudu.

Lisainfo:
Helja Kirber
Eestikeelse Hariduse Seltsi Üleilmakooli juht
+372 565 5618
info@yleilmakool.ee
www.yleilmakool.ee


Read more