Subscribe Menu

Vaimulik aastalõpumõtisklus

Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! Sk 9:9
Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! Lk 21: 28

Kujutagem enesele ette kauges metsatalus elavat üksikut vanataati. Ta vaatab ootavalt läbi tuhmunud aknaklaasi looklevat metsarada, mis suubub metsatihnikusse. Kaugemale ei näe.
Taadil on muidu hea olla, ta on oma eluga rahul, aga ootus, see kummaline ootus.....
õp. Ants Tooming - Foto: www.eestikirik.ee

Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! Sk 9:9
Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! Lk 21: 28

Kujutagem enesele ette kauges metsatalus elavat üksikut vanataati. Ta vaatab ootavalt läbi tuhmunud aknaklaasi looklevat metsarada, mis suubub metsatihnikusse. Kaugemale ei näe.
Taadil on muidu hea olla, ta on oma eluga rahul, aga ootus, see kummaline ootus…..


Ta on oma ootuses veendunud, et ühel hetkel tuleb keegi teed mööda tema juurde. Tuleb talle külla, toredaid sõnumeid tooma. Tuleb sealt, kuhu temal on raske minna.

Sadadesse suurtesse linnadesse mahutatav hulk naisi, lapsi ja vanureid on aastasadade vältel oodanud heade sõnumite toojaid lahinguväljadelt, kus nende mehed, isad ja pojad teiste samasugustega on taplemas olnud. Nemad on oodanud kedagi väga konkreetset. Kuid veel enam on nad oodanud, et keegi koledale ajale lõpu teeks.
Inimesed ootavad alati rahulikke ja häid sõnumeid. Ja on selles ootuses valmis ka leppima rasketest aegadest tingitud tagasilöökidega, kurbade tõsiasjadega, mida olematuks teha ei saa ja mida nende võimuses muuta ei ole.
Nad usuvad ka, et on olemas neid, kes on seatud headuse hoidjateks. Sellist headuse hoidjat nähakse näiteks heatahtlikus valitsejas, kes hoiab ja jääbki hoidma korda ning harmooniat, mis inimeste elukorraldusele sügava mõtte ja rõõmu annab.
Hea kuningas saab olla seesugune. Hea kuningas on tänapäeval muutunud muinasjutukangelaseks, sest päriselt on head kuningad väga haruldased nähtused.

Hea kuninga maskide taha on aga väga sageli pugenud halvad valitsejad. Mõned on lasknud end kuulutada rahva armastatud juhtideks ja laste parimateks sõpradeks, tublimateks isadeks riigis, ent nende teod on kõike muud kui see, mida nad endast esitleda soovivad. Sellised kasutavad segaseid aegu ära, aga seesuguste aeg saab alati viimaks otsa.

Jumalarahvast ühendav kirik on võtnud Jumala otseseid ja selgeid mõistaandmisi tõsiselt. Ristirahvas näeb rahutoojana, hea kuningana, jõuluööl Betlemma linnas sündinud Jeesust. Tema toodud sõnumisse, tema jäetud tõotustesse ning tema ootamatutesse ilmumistesse suhtutakse enamuses maailma paikades väga tõsiselt. Sellest tõsisest suhtumisest saadakse abi ka oma maiste asjade lahendamisel.

Ilus ootus aga ei pääse veel täielikult võidule, sest maailmas on ikka veel palju inimesi, kes naeravad Jumala ilmumisteadete üle, kes viskavad selle üle nalja ja kellel jätkub piiramatul hulgal ironiseerivaid märkusi kõige selle kohta, mida ootajad oma südames kannavad ja hoiavad. Mis ootajaile püha, selle üle irvitatakse. Selles vastalises vaimus kasvatatakse oma lapsi ja kujundatakse nende hoiakuid. Hoiakuid, millest aina enam on kadumas vaimsus ning hingestatus.
Kus sellised hoiakud võidule pääsevad, seal saabub suurte pühade asemel närviline tülpimus, tühi rabelemine – viimaks kurbus ja nukrus ning hingeline vaesus.

Otsigem saabuval jõuluajal enese seest see Heade Sõnumite Toojat ootav meel üles ja olge rõõmsad ning sõbralikud üksteise vastu, et Jumal saaks meile ligemale tulla oma Pojas ja inimlaste Taevases Kuningas, Jeesuses Kristuses, kes on taas tulemas.

Jumal, kes oma Pojas taas tuleb on ka ootaja. Ta vaatab meie poole erilise ootusega, et me hoiaksime ühte, et me tooksime esile vaimulikke ande, et me teeksime vaimulikke tegusid. Aeg selleks on antud.
Ta ootab oma ootajaid, Ta on kannatlik ja kogub oma kogudust kokku. Ta ootab, kuni omad on koos, tõemeeles koos. Need kõik, kes väärivad taevastele aasadele jõudmist, kelle ootamine saab tasutud.
Olgem siis selle taevase koguduse üks osa. Mitte ainult sõnades ja oma soovides sellel ühel Pühal Õhtul, vaid alati ja igal kombel.

Rahu ja õnnistust soovides

Ants Tooming
Tartu Peetri koguduse õpetaja

Read more