Subscribe Menu

Välisministeeriumi tänukirja saajate hulgas on Eesti Elu toimetaja Kai Kiilaspea ja Alberta Eesti Kultuuripärandi Selts

EESTI. Välisministeerium tunnustab iga-aastaselt tänukirjaga rahvadiplomaate ja kodanikuühendusi, kes on märkimisväärselt aidanud edendada eesti keelt ja kultuuri ning Eesti ettevõtlust maailmas. 

Sel aastal annab ministeerium üle 44 tänukirja, mille saajate hulgas on ka Kanada eestlasi: Kai Kiilaspea – pühendunud töö eest Kanadas ajalehe Eesti Elu väljaandmisel, toimetamisel ja arendamisel ning Alberta Eesti Kultuuripärandi Selts – eestluse hoidmise ja eesti kultuuri innuka tutvustamise eest Albertas.

„Soovime tänada üle maailma tegutsevaid rahvadiplomaate ehk neid, kelle südameasjaks on eestluse hoidmine ja Eesti tutvustamine. See aasta on olnud erakordselt keeruline ja rahvadiplomaatide panus on äärmiselt oluline – üheskoos teeme Eesti maailmakaardil suuremaks ja jätkame Ukraina igakülgset toetamist kuni sõda on võidetud,“ ütles välisminister Urmas Reinsalu.Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril, kuna sel päeval 1918. aastal andis Maanõukogu välja määruse Eesti kodakondsuse kohta. Kodanikupäeva eesmärk on teadvustada kodanikustaatust ja suurendada kodanikuuhkust. 

Read more