Subscribe Menu

„Vehkleja“ jõudis Miamisse

Soome, eesti, saksa ühisfilm Vehkleja mängis Miami Coral Gables Art Cinema’s 25.08 – 31.08. Film on peamiselt eesti- ja kohati venekeelne, kuid ingliskeelsete subtiitritega. Režissöör (Klaus Härö), stsenarist ja operaator on soomlased, näitlejad eestlased.

Tegevus toimub viiekümnendate aastate alguses, enne Stalini surma ja manab väga realistliku pildi tolleaegsest elust Haapsalus – sealsest argipäeva hallusest, kuid ka inimvahekordi puudutavatest situatsioonidest. Film näitab elanikkonna resignatsiooni antud olukorraga — paljudel oli pakitud kohver valmis selleks, kui NKVD tuleb neid ära viima.

Sellesse situatsiooni satub peategelane Endel Nelis (Märt Avandi), kes on peidus tšekistide eest, kes otsivad kõiki, kel oli mingi seos saksa okupatsiooniga. Nelise tragöödia seisab selles, et ta värvati 17-aastase koolipoisina, just enne sõja lõppu, saksa sõjaväkke, kuid põgenes sealt metsa. Rinde kokkuvarisemise järel läks Leningradi, võttis seal omale ema neiupõlvenime ja tegi endale nime vehklemises. Nüüd Haapsalus on ta keskkooliõpetaja. Vahendite puudumisel teeb ta pajuvitstest kepid, millega õpetab oma kasvandikke vehklema. Kuna Nelis oli Leningradis tunnustatud sportlane, pälvis ta toetust oma vene õpetajalt, kes soovitas tal kolida Novosibirskisse, et mitte olla kergesti leitav. Endel aga otsustas jääda Haapsallu. Ta kasvandikud hakkasid painama, et minna üleliidulisele turniirile Leningradi ja siis tuli Nelisel valida, kas petta laste lootusi või riskida enda saatusega. Leningradi võistlused tegid viimase osa filmist põnevaks spordifilmiks ja eesti lapsed said Leningradis võidu.

Film on väga osavalt üles ehitatud ja kutsub vaatajas esile tugevaid emotsioone.

Võtke kindluse mõttes taskurätid kaasa!

Heino Ainso

Read more