Subscribe Menu

Veidi VEMU ja Eesti Rahvusarhiivi digiarengutest

TI Arhiiv ja Raamatukogu on olnud eesrindlik mäluasutus, kus juba aastate eest võeti kasutusele arvutitarkvara Inmagic DB, et kataloogida raamatu- ja arhiivikogusid. Paraku on see andmebaas serveripõhine ja kasutatav vaid kohapeal, st Tartu College'is. Alates 2012. aastast on VEMU/Estonian Studies Centre teinud koostööd Eesti Rahvusarhiiviga selleks,
www.vemu.caet raamatukogu- ja arhiiviandmebaasid interneti kaudu kättesaadavaks muuta ning seeläbi uurijatele ja huvilistele lähemale astuda. Oktoobri lõpus tuleb Torontosse Rahvusarhiivi digitaalarhiivi büroo peaspetsialist Tarvo Kärberg, et tutvustada Rahvusarhiivi poolt välja töötatud uut veebikeskkonda. Ta aitab meid selle uue andmebaasi töölerakendamisel ja õpetab, kuidas töö uues keskkonnas käib. Nädala jooksul toimub mitmeid jutu- ja õpitubasid neile, kes VEMU andmebaasidega tööd teevad.

Eesti Rahvusarhiiv on taasiseseisvusaja jooksul läbi teinud tohutu arengu ja muutunud igati kaasaegseks, infotehnoloogiliselt koguni silmapaistvaks, mäluasutuseks. Mahukad digiteerimisprojektid ja erinevad andmebaasid on muutnud Rahvusarhiivi kogud hõlpsasti ligipääsetavaks ja neid kasutatakse väga aktiivselt. Millised andmebaasid ja digikogud Rahvusarhiivis kasutamist ootavad, sellest kuuleme Tarvo Kärbergi loengus “Bitist digiarhiivini: Eesti Rahvusarhiivi digiarengud” teisipäeval, 29. oktoobril kell 7 õ Tartu College'is. Kõik ajaloo- ja arhiivihuvilised ning suguvõsauuringutega tegelejad on oodatud! Info: piret.noorhani@vemu.com, t. 416 925 9405.

Piret Noorhani

Read more