Subscribe Menu

Arhiivist: Viikingilaev sõlel ja riiulil koos Taani lipuga

Mul oli Eestis kodus riiulil puust meisterdatud viikingilaeva mudel, mis oli nii kaunistuseks kui ka kindlasti meie ajaloolaevaks, mis sõudis meie mõtetes vabaduse lainetel. See lapsepõlve mälestusese tuli meelde, kui kuulasin arvutist huviga Tiina Jenkinsi ajalootundi Toronto Eesti Täienduskooli klassile.

Veel tuli meelde, et siin Torontos on ka toidupood ,,Viking Foods“. Ja veel tuli meelde, et praegu lööb laineid filmiseriaal viikingitest.

Õpetaja Tiina Jenkins alustas virtuaalset ajalootundi ühe eseme näitamisega. Sara, Timo, Linden, Andrea, Laas ja Leila proovisid vastata, millest see ese on tehtud ja kuidas seda kutsutakse eesti keeles. Vihjeks: ese ekraanil haakus tunni teemaga (ka pealkirjaga).

Õpilased jälgisid õpetaja Tiina ajaloolist maakarti ekraanil, kus oli näha viikingite mereteed. Viikingid olid muinasskandinaavia päritoluga meresõitjad. Nimetus ,,viiking“ pärineb sõnast vík, mis tähendab lahte. Nad olid ,,lahelised“ meresõitjad tolleaegsetes Põhjamaades. Teise teooria järgi pärineb viikingite nimetus sõnast wíc, mis tähendas kaubaasulat. Lisaks vallutustele tegelesidki viikingid ka kaubanduse ja käsitööga.

Vahepeal mängisid noored Kahoot! programmiga mängu, kus tuli arvata, mis riiki on kaardil kujutatud. Nii saadi selgeks Taani, Soome, Rootsi, Norra, Läti, Leedu ja Eesti asukohad kaardiavarustes.

Tund jätkus muistsetel radadel: koolinoored koos õpetajaga liikusid viikingilaevaga täispurjeis edasi. Ida suunas purjetanud meresõitjaid nimetati ka varjaagideks. Prantsusmaal nimetati viikingeid hoopis normannideks. Õpetaja Tiina jõudis ka tolleaegsesse Estlandi. Viikingiretkedega tegelesid 11.-12. sajandil ka eestlased, eeskätt saarlased.

Mis on seos Taani lipul Eestimaaga? See küsimus pani õpetaja jutustama noortele ajaloolist seika Taani kuningast Valdemar II, kes alustas suurt ristiretke Eestisse üle 800 aasta tagasi, 1219. a. Olles maabunud tollase Lindanise lähedale, asuti ehitama linnust, mis sai nimeks ,,Taani linn“. Kas ei ole tänapävane Tallinn samakõlaline!

Taanlased kinkisid Eesti pealinnale kauni nime, saades ise vastu ka midagi väga väärtuslikku. Nagu legend räägib, pärineb taanlaste ristilipp Eestist. 1219.a. 15. juuni hommikul kohtusid taanlased ja eestlased lahinguväljal. Päeva raugedes värvinud loojuv päike taevalaotuse aina punasemaks. Purpursest taevast laskus alla valge rist, mille kuju hakkasid ristirüütlid oma lipuks pidama. See andis neile jõu lahingu võitmiseks. Nüüdseks on Taani suursugune lipp vanim järjepidevalt kasutusel olnud riigilipp maailmas.

Oli mitmekesine pooltund Toronto Eesti Täienduskoolis. Noored said teada õpetaja esituses rohkeid fakte muinasajaloost. Järgmistes kohtumistes tulevad õppimisele uued eestikeelsed sõnad, mis puudutavad ajalugu ja inimesi.

Ahjaa! See ese, mida Tiina noortele näitas ekraanil, oli hõbedane sõlg viikingilaeva kujutisega. See oli Tiina vanaemalt tema temale edasi kingitud. Nüüd on viikingilaevasõlg Tiina pere hoida.

Read more