Subscribe Menu

Volli veste: Siunan ja siunan

Seda kahes keeles. Ku emakeeles, siis on seda põhjendanud maailma lollused, inimeste rumalused. Vahel siunan nii, et õhk on sinine, nigu siin maal öeldakse. See temakesele ei meeldi, aga noh, ventiilid on ju selleks leiutatud, et survet õhku lasta, eksju? Ku aga soome keeles nendega kerkos, siis kiidan Jumalat. Kas põle meie keeled imelikud? Vahel sarnased, vahel nii erinevad. Just nigu inemesed.

Vabarna Volli

Mulle on alati meeldinud maakeelsete siunamistega juhtida tähelepanu igivanadele vigadele, mida arusaamatus tekitab. Ku sõnu, tähendusi ei tunta. Mu audientsiks on tavaliselt Ets, sest Kertult pudrunuiaga üle küüru saada ei soovi. Teate ehk, et sulhanen on soome keeles peigmees, mina aga sulasena sain temakese tuhvlialuseks. Soomes on nad targad. Neil tähendab sõna pulma häda, kimpusolekut. Teavad juba siis ette, mida tulevik toob. Veelgi nende tarkust. Pulmad soome keeles on häät – meil ju head. Kummaline, kudas meil on see tissonants mõisteliselt olemas. 

Poliitikutel põle mitte ainult sammal seljas, paljud on ju kauemp piruka juures ku piaks. Seda teades, meie hallitus on soomlastel valitsus. Toda fungust ei taha suhu võtta, ku just konnakoibades...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Try the first 8 weeks for $1.

Go to Subscription Plans

Read more